Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rękowie. Agata Rekść 2011-01-24 08:25:25
Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Strzeblów "B" położonego w Sobótce Agata Rekść 2011-01-24 08:21:23
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2011-01-24 08:19:31
Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sobótka publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Agata Rekść 2011-01-24 08:17:04
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz określenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Agata Rekść 2011-01-24 08:12:34
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2011. Agata Rekść 2011-01-24 08:08:37
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. Agata Rekść 2011-01-24 08:06:39
Projekty uchwał na 4 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dziu 28 stycznia 2011r. Agata Rekść 2011-01-24 08:04:35
Protokół Nr 2/11 z posiedzenia komisji w dniu 17 stycznia 2011r. Agata Rekść 2011-01-20 14:06:56
Nowa oferta realizacji zadania publicznego Maria Polak-Łepkowska 2011-01-19 12:57:27
Protokół Nr 2/11 z posiedzenia komisji w dniu 17 stycznia 2011r. Agata Rekść 2011-01-19 10:31:26
Uchwała Nr 1 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sobótce z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Maria Polak-Łepkowska 2011-01-18 11:32:53
Protokół z pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sobótce Maria Polak-Łepkowska 2011-01-18 11:31:07
Protokół z dnia 7 stycznia 2011 roku - dokument usunięty Maria Polak-Łepkowska 2011-01-18 11:29:48
Protokół z dnia 7 stycznia 2011 roku - dokument usunięty Maria Polak-Łepkowska 2011-01-18 11:28:24
Zarzadzenie Nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy w Sobótce z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego Maria Polak-Łepkowska 2011-01-18 10:49:24
Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Sobótka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. Maria Polak-Łepkowska 2011-01-18 10:46:32
Protokół Nr 2/11 z posiedzenia komisji w dniu 11 stycznia 2011r. Agata Rekść 2011-01-17 14:22:21
Protokół Nr 2/11 z posiedzenia komisji w dniu 10 stycznia 2011r. Agata Rekść 2011-01-17 14:19:58
Uchwała Nr III/8/10 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2011r. Łukasz Huzarski 2011-01-17 13:04:11
Budżet na rok 2011 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:56:30
Zał. nr 16 - PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:55:19
Zał. nr 15 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:55:10
Zał. nr 15 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:54:58
Zał. nr 14 - ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY SOBÓTKA NA ROK 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:54:35
Zał. nr 13 - PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GMINY SOBÓTKA NA ROK 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:54:16
Zał. nr 12 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE/NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY+ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:54:07
Zał. nr 11 - LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCJNE GMINY SOBÓTKA NA LATA 2010 - 2012 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:53:58
Zał. nr 10 - WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY SOBÓTKA Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:53:41
Zał. nr 9 - ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA ROK 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:53:18
Zał. nr 8 - ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY SOBÓTKA NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:53:12
Zał. nr 7 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE SOBÓTKA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:53:06
Zał. nr 6 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDśETOWEGO W ROKU 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:52:58
Zał. nr 5 - PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:52:52
Zał. nr 4 - PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:52:44
Zał. nr 3 - ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:52:35
Zał. nr 2 - PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA WG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:52:26
Zał. nr 1 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:52:20
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 Nr XL/309/09 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:52:11
Budżet na rok 2010 Łukasz Huzarski 2011-01-17 12:41:03