Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. Nr 191) Agata Rekść 2011-04-21 11:34:54
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. Nr 191) Agata Rekść 2011-04-21 11:33:03
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (działki nr 268/1 i 268/2) Agata Rekść 2011-04-21 11:31:07
Uchwała w sprawie zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Sulistrowice (działka nr 400) Agata Rekść 2011-04-21 11:28:12
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Przezdrowice (działka nr 30) Agata Rekść 2011-04-21 11:27:12
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Nasławice dz. Nr 33/1,33/2 ,32 i 34) Agata Rekść 2011-04-21 11:25:11
Uchwała w sprawie prawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Nasławice (działka nr 455, 457 oraz 468/4) Agata Rekść 2011-04-21 11:23:36
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Rogów Sobócki Agata Rekść 2011-04-21 11:21:24
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Michałowice cześć działki nr 29/2) Agata Rekść 2011-04-21 11:17:25
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowiczki część działki nr 6/84 i 5/118) Agata Rekść 2011-04-21 11:16:18
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowiczki część działki nr 6/84 i 5/118) Agata Rekść 2011-04-21 11:16:05
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Przemiłów część działki nr 379, 433/5, 474, 470, 473, 471/1, 471/2 i 471/3) Agata Rekść 2011-04-21 11:13:29
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Gminy Sobótka (zmiany ogólne) Agata Rekść 2011-04-21 11:02:49
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce Agata Rekść 2011-04-21 11:00:26
Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów Agata Rekść 2011-04-21 10:57:49
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 listopada 2010r. Nr L/388/10 w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych Agata Rekść 2011-04-21 10:57:08
Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów Agata Rekść 2011-04-21 10:55:37
Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Agata Rekść 2011-04-21 10:48:07
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce Agata Rekść 2011-04-21 10:46:41
Uchwała w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Sobótka Agata Rekść 2011-04-21 10:39:18
Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sobótka publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Agata Rekść 2011-04-21 10:38:12
Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 Agata Rekść 2011-04-21 10:37:04
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. Agata Rekść 2011-04-21 10:34:27
Projekty uchwał na 7 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 kwietnia 2011r. Agata Rekść 2011-04-21 10:31:33
SP nr 2 ? termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi Ewa Pigóra 2011-04-21 09:16:21
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Armii Krajowej i Piotra Włosta w Sobótce Ewa Pigóra 2011-04-21 09:09:02
Wykaz 9/2011 nieruchomości do sprzedazy bez przetargu Iwona Traczyk-Nalepa 2011-04-20 09:39:14
Wykaz nr 25/2011 dotyczący urządzeń reklamowych Iwona Traczyk-Nalepa 2011-04-20 08:15:38
Użytkowanie wieczyste - dokument usunięty Iwona Traczyk-Nalepa 2011-04-20 08:11:32
Protokół Nr 5/11 z posiedzenia komisji w dniu 12 kwietnia 2011r. Agata Rekść 2011-04-19 09:18:33
Wyniki z drugiego nieograniczonego przetargu ustnego Jolanta Czaplińska 2011-04-18 11:47:27
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego - dokument usunięty Agata Rekść 2011-04-18 11:43:56
Informacje praktyczne dot. wyborów ławników - dokument usunięty Agata Rekść 2011-04-18 11:37:10
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - dokument usunięty Agata Rekść 2011-04-18 11:28:02
Ustawa z dnia 27 lipca 2011r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Agata Rekść 2011-04-18 11:25:28
Wybory ławników na kadencję 2012-2015 Agata Rekść 2011-04-13 15:23:50
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce Ewa Pigóra 2011-04-13 14:49:07
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce Jolanta Czaplińska 2011-04-13 10:09:18
Protokół Nr 5/11 z posiedzenia komisji w dniu 11 kwietnia 2011r. Agata Rekść 2011-04-13 09:09:12
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Armii Krajowej i Piotra Włosta w Sobótce Ewa Pigóra 2011-04-12 15:02:34