Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Będkowice ? etap I (ul. Strażacka, ul. Leśna) Ewa Pigóra 2011-04-27 09:36:59
Zawiadomienie o 7 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 kwietnia 2011r. Agata Rekść 2011-04-22 09:23:39
Zawiadomienie o 7 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 kwietnia 2011r. Agata Rekść 2011-04-22 09:20:27
Zawiadomienie o 7 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 kwietnia 2011r. Agata Rekść 2011-04-22 09:20:03
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce Agata Rekść 2011-04-22 09:15:48
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Będkowice ? etap I (ul. Strażacka, ul. Leśna) Ewa Pigóra 2011-04-21 14:05:45
SP nr 2 ? termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi Ewa Pigóra 2011-04-21 14:05:15
Sprawozdanie z działalności Burmisttrza MiG Sobótka w okresie od 7 marca do 8 kwietnia 2011r. Agata Rekść 2011-04-21 12:52:04
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Ręków (dz. Nr 197) Agata Rekść 2011-04-21 11:54:10
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany (dz. Nr 554) Agata Rekść 2011-04-21 11:53:00
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany (dz. Nr 284/6) Agata Rekść 2011-04-21 11:51:00
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany (dz.nr 284/6) Agata Rekść 2011-04-21 11:49:36
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowice dz. Nr 368, 363/2 ) Agata Rekść 2011-04-21 11:48:26
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp obejmującego obszar działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 we wsi Sulistrowice Agata Rekść 2011-04-21 11:47:10
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowice dz. Nr 266/1 i 267) Agata Rekść 2011-04-21 11:44:20
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowice dz. Nr 229) Agata Rekść 2011-04-21 11:42:44
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. Nr 191) Agata Rekść 2011-04-21 11:34:54
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. Nr 191) Agata Rekść 2011-04-21 11:33:03
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (działki nr 268/1 i 268/2) Agata Rekść 2011-04-21 11:31:07
Uchwała w sprawie zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Sulistrowice (działka nr 400) Agata Rekść 2011-04-21 11:28:12
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Przezdrowice (działka nr 30) Agata Rekść 2011-04-21 11:27:12
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Nasławice dz. Nr 33/1,33/2 ,32 i 34) Agata Rekść 2011-04-21 11:25:11
Uchwała w sprawie prawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Nasławice (działka nr 455, 457 oraz 468/4) Agata Rekść 2011-04-21 11:23:36
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Rogów Sobócki Agata Rekść 2011-04-21 11:21:24
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Michałowice cześć działki nr 29/2) Agata Rekść 2011-04-21 11:17:25
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowiczki część działki nr 6/84 i 5/118) Agata Rekść 2011-04-21 11:16:18
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowiczki część działki nr 6/84 i 5/118) Agata Rekść 2011-04-21 11:16:05
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Przemiłów część działki nr 379, 433/5, 474, 470, 473, 471/1, 471/2 i 471/3) Agata Rekść 2011-04-21 11:13:29
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Gminy Sobótka (zmiany ogólne) Agata Rekść 2011-04-21 11:02:49
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce Agata Rekść 2011-04-21 11:00:26
Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów Agata Rekść 2011-04-21 10:57:49
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 listopada 2010r. Nr L/388/10 w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych Agata Rekść 2011-04-21 10:57:08
Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów Agata Rekść 2011-04-21 10:55:37
Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Agata Rekść 2011-04-21 10:48:07
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce Agata Rekść 2011-04-21 10:46:41
Uchwała w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Sobótka Agata Rekść 2011-04-21 10:39:18
Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sobótka publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Agata Rekść 2011-04-21 10:38:12
Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 Agata Rekść 2011-04-21 10:37:04
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. Agata Rekść 2011-04-21 10:34:27
Projekty uchwał na 7 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 kwietnia 2011r. Agata Rekść 2011-04-21 10:31:33