Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XV/153/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice Agata Rekść 2012-01-04 15:28:38
Uchwała Nr XV/152/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki Agata Rekść 2012-01-04 15:27:18
Uchwała Nr XV/151/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki Agata Rekść 2012-01-04 15:25:44
Uchwała Nr XV/150/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2012 Agata Rekść 2012-01-04 15:24:20
Uchwała Nr XV/149/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2012r. Agata Rekść 2012-01-04 15:21:52
Uchwała Nr XV/148/11 w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Sobótka oraz zapewnienia im dalszej opieki Agata Rekść 2012-01-04 15:20:37
Uchwała Nr XV/147/11 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2012r. Agata Rekść 2012-01-04 15:19:21
Uchwała Nr XV/146/11 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2012-2015 Agata Rekść 2012-01-04 15:18:17
Uchwała Nr XV/145/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/130/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego Agata Rekść 2012-01-04 15:15:17
Uchwała Nr XV/144/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. Agata Rekść 2012-01-04 15:13:31
Uchwała Nr XV/143/11 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" Agata Rekść 2012-01-04 15:12:05
Uchwała w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" Agata Rekść 2012-01-04 15:10:59
Ks. Józef Bełch Agata Rekść 2012-01-04 15:09:44
Budżet na rok 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:42:12
Projekt budżetu 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:19:31
Projekt budżetu 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:19:05
Projekt budżetu 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:18:27
Budżet na rok 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:11:23
Budżet na rok 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:11:10
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Uczę się ,rozwijam i lepiej rozumiem świat. W ramach poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łukasz Huzarski 2012-01-04 10:47:12
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Uczę się ,rozwijam i lepiej rozumiem świat. W ramach poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łukasz Huzarski 2012-01-04 10:47:05
Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2011 roku. Monika Marciszyn 2012-01-02 14:11:39
Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2011 rok. Monika Marciszyn 2012-01-02 14:08:39
Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:51:43
Zarządzenie nr 14/2011 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2010 rok. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:45:00
Zarządzenie nr 13/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:40:49
Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:39:22
Zarządzenie nr 11/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy, w trybie przetargu nieograniczonego. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:36:14
Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:31:34
Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:25:17
Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:16:29
Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:15:47
Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie powołania p. o. Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:08:21
Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie powołania p. o. Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:07:55
Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie odwołania p.o. Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:04:39
Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Sobótka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:01:07
Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego. Monika Marciszyn 2012-01-02 13:00:47
Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Sobótka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. Monika Marciszyn 2012-01-02 12:41:35
Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Monika Marciszyn 2012-01-02 12:31:04
Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Monika Marciszyn 2012-01-02 12:28:41