Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nr 1/2012 nieruchomości do dzierżawy Iwona Wajner 2012-01-11 10:02:47
Zarządzenie nr 5/2012 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Sobótka na lata 2012-2014. Monika Marciszyn 2012-01-10 13:41:38
Protokół Nr 12/12 z posiedzenia komisji w dniu 9 stycznia 2012r. Agata Rekść 2012-01-10 12:31:22
Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat Jolanta Kryszczuk 2012-01-10 11:21:36
Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Monika Marciszyn 2012-01-09 14:32:48
Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy. Monika Marciszyn 2012-01-09 12:35:59
Zarządzenie nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Monika Marciszyn 2012-01-09 12:30:06
Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Monika Marciszyn 2012-01-09 10:20:20
Zarządzenie nr 26/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Monika Marciszyn 2012-01-09 10:18:30
Zarządzenie nr 25/2011 w sprawie umieszczania urządzeń reklamowych na budynkach stanowiących własność Miasta i Gminy Sobótka lub będących w zarządzie. Monika Marciszyn 2012-01-09 10:10:12
Zarządzenie nr 24/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. Monika Marciszyn 2012-01-09 09:58:01
Zarządzenie nr 23/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-01-09 09:49:45
Zarządzenie nr 22/2011 w sprawie powołania p.o. Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce. Monika Marciszyn 2012-01-09 09:46:54
Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego. Monika Marciszyn 2012-01-09 09:43:30
Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. Monika Marciszyn 2012-01-09 09:40:00
Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę mienia komunalnego. Monika Marciszyn 2012-01-09 09:39:27
Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. Monika Marciszyn 2012-01-09 09:36:38
Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-01-09 09:33:39
Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie programów komputerowych dopuszczonych do użytkowania w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Monika Marciszyn 2012-01-09 09:20:40
Protokół Nr XV/11 z 15 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 grudnia 2011r. Agata Rekść 2012-01-05 09:31:43
Uchwała Nr XV/154/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka Agata Rekść 2012-01-04 15:29:59
Uchwała Nr XV/153/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice Agata Rekść 2012-01-04 15:28:38
Uchwała Nr XV/152/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki Agata Rekść 2012-01-04 15:27:18
Uchwała Nr XV/151/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki Agata Rekść 2012-01-04 15:25:44
Uchwała Nr XV/150/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2012 Agata Rekść 2012-01-04 15:24:20
Uchwała Nr XV/149/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2012r. Agata Rekść 2012-01-04 15:21:52
Uchwała Nr XV/148/11 w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Sobótka oraz zapewnienia im dalszej opieki Agata Rekść 2012-01-04 15:20:37
Uchwała Nr XV/147/11 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2012r. Agata Rekść 2012-01-04 15:19:21
Uchwała Nr XV/146/11 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2012-2015 Agata Rekść 2012-01-04 15:18:17
Uchwała Nr XV/145/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/130/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego Agata Rekść 2012-01-04 15:15:17
Uchwała Nr XV/144/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. Agata Rekść 2012-01-04 15:13:31
Uchwała Nr XV/143/11 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" Agata Rekść 2012-01-04 15:12:05
Uchwała w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" Agata Rekść 2012-01-04 15:10:59
Ks. Józef Bełch Agata Rekść 2012-01-04 15:09:44
Budżet na rok 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:42:12
Projekt budżetu 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:19:31
Projekt budżetu 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:19:05
Projekt budżetu 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:18:27
Budżet na rok 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:11:23
Budżet na rok 2012 Łukasz Huzarski 2012-01-04 12:11:10