Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 Łukasz Huzarski 2011-12-09 12:06:20
WPF 2011 Łukasz Huzarski 2011-12-09 12:02:04
Uchwała Nr V/19/2011 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającego z uchwały RM w Sobótkce w sprawie WPF na lata 2011-2014 Łukasz Huzarski 2011-12-09 11:59:22
Uchwała Nr V/19/2011 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF gminy Sobótka przedstawionej wraz z projektem uchwały RW na rok 2011 Łukasz Huzarski 2011-12-09 11:58:45
Opinia RIO Łukasz Huzarski 2011-12-09 11:55:13
Wyniki pierwszego przetargu na działki w Przemiłowie i Sulistrowicach. Aleksandra Bąkowska 2011-12-08 11:36:56
Wyniki drugiego przetargu na lokal użytkowy przy ul. R. Zmorskiego 5 w Sobótce. Aleksandra Bąkowska 2011-12-08 11:35:55
Wyniki drugiego przetargu na działki w Rogowie Sobóckim. Aleksandra Bąkowska 2011-12-08 11:35:10
Wyniki drugiego przetargu na działki w Olbrachtowicach. Aleksandra Bąkowska 2011-12-08 11:34:17
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego wysokości 900.000,-zł. przeznaczonego na finansowanie wydatków Łukasz Huzarski 2011-12-08 11:31:50
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego wysokości 900.000,-zł. przeznaczonego na finansowanie wydatków Łukasz Huzarski 2011-12-08 11:31:37
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego wysokości 900.000,-zł. przeznaczonego na finansowanie wydatków Łukasz Huzarski 2011-12-08 11:31:24
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego wysokości 900.000,-zł. przeznaczonego na finansowanie wydatków Łukasz Huzarski 2011-12-08 11:30:27
wykaz do dzierżawy 30/2011 Iwona Traczyk-Nalepa 2011-12-07 15:18:23
Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2012 roku Łukasz Huzarski 2011-12-02 10:33:12
Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2012 roku Łukasz Huzarski 2011-12-02 10:31:26
Uchwała Nr XIV/128/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. Agata Rekść 2011-11-30 11:24:20
Uchwała Nr XIV/142/11 w sprawie sposobu ustalania cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowych użyteczności publicznej zarządzanych przez Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce Agata Rekść 2011-11-30 11:07:19
Uchwała Nr XIV/141/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2011-11-30 11:05:16
Uchwała Nr XIV/140/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na 2011r. Agata Rekść 2011-11-30 10:57:41
Uchwała Nr XIV/139/11 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r. Agata Rekść 2011-11-30 10:54:43
Uchwała Nr XIV/139/11 w sprawie programu - dokument usunięty Agata Rekść 2011-11-30 10:50:34
Uchwała Nr XIV/139/11 w sprawie programu - dokument usunięty Agata Rekść 2011-11-30 10:50:30
Uchwała Nr XIV/138/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Agata Rekść 2011-11-30 10:46:23
Uchwała Nr XIV/137/11 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach. Agata Rekść 2011-11-30 10:44:02
Uchwała Nr XIV/136/11 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach Agata Rekść 2011-11-30 10:42:35
Uchwała Nr XIV/135/11 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach Agata Rekść 2011-11-30 10:39:43
Uchwała Nr XIV/134/11 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach Agata Rekść 2011-11-30 10:36:20
Uchwała Nr XIV/133/11 w sprawie nadania nazwy ulicy Agata Rekść 2011-11-30 10:33:39
Uchwała Nr XIV/132/11 w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Agata Rekść 2011-11-30 10:29:45
Uchwała Nr XIV/131/11 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce Agata Rekść 2011-11-30 10:28:17
Uchwała Nr XIV/130/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego Agata Rekść 2011-11-30 10:25:53
Uchwała Nr XIV/129/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 - dokument usunięty Agata Rekść 2011-11-30 10:23:32
Uchwała Nr XIV/129/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 - dokument usunięty Agata Rekść 2011-11-30 10:23:18
Uchwała Nr XIV/129/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 Agata Rekść 2011-11-30 10:23:12
Uchwała Nr XIV/128/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. Agata Rekść 2011-11-30 10:20:27
Uchwała Nr XIV/127/11 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" Agata Rekść 2011-11-30 10:19:20
Uchwała Nr XIV/127/11 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" Agata Rekść 2011-11-30 10:02:28
Pan Władysław Kabat Agata Rekść 2011-11-30 08:47:49
Protokół Nr XIV/11 z 14 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 listopada 2011r. Agata Rekść 2011-11-29 15:10:59