Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach ( dz. Nr 426) Agata Rekść 2011-11-18 12:11:49
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach ( dz. Nr 211) Agata Rekść 2011-11-18 12:11:31
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Agata Rekść 2011-11-18 12:11:12
Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Agata Rekść 2011-11-18 12:10:52
Uchwała w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Agata Rekść 2011-11-18 12:10:34
Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego Agata Rekść 2011-11-18 12:10:18
Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 Agata Rekść 2011-11-18 12:09:56
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. Agata Rekść 2011-11-18 12:08:45
Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Sobótki Agata Rekść 2011-11-18 12:08:17
Zawiadomienie o 14 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 listopada 2011r. Agata Rekść 2011-11-18 11:09:06
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkole w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2011-11-18 10:47:04
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2011 Agata Rekść 2011-11-18 10:46:30
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r. Agata Rekść 2011-11-18 10:45:47
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Agata Rekść 2011-11-18 10:45:09
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach ( dz. Nr 426) Agata Rekść 2011-11-18 10:44:43
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach ( dz. Nr 211) Agata Rekść 2011-11-18 10:44:14
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach ( dz. Nr 426) Agata Rekść 2011-11-18 10:43:27
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach ( dz. Nr 211) Agata Rekść 2011-11-18 10:42:55
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Agata Rekść 2011-11-18 10:41:59
Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Agata Rekść 2011-11-18 10:41:31
Uchwała w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Agata Rekść 2011-11-18 10:40:19
Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego Agata Rekść 2011-11-18 10:39:49
Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego Agata Rekść 2011-11-18 10:39:42
Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 Agata Rekść 2011-11-18 10:39:12
Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 Agata Rekść 2011-11-18 10:39:03
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. Agata Rekść 2011-11-18 10:38:37
Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Sobótki Agata Rekść 2011-11-18 10:37:59
Projekty uchwał na 14 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 listopada 2011r. Agata Rekść 2011-11-18 10:36:41
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 10 października do 10 listopada 2011r. Agata Rekść 2011-11-18 10:17:17
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 10 października do 10 listopada 2011r. Agata Rekść 2011-11-18 10:16:49
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 10 października do 10 listopada 2011r. Agata Rekść 2011-11-18 10:14:20
Wywóz nieczystości stałych pochodzących z budynków mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowanych przez ZBM oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce Jolanta Czaplińska 2011-11-16 13:55:44
Protokół Nr 11/11 z posiedzenia komisji w dniu 14 listopada 2011r. Agata Rekść 2011-11-15 13:28:48
Protokół Nr 11/11 z posiedzenia komisji w dniu 14 listopada 2011r. Agata Rekść 2011-11-15 13:08:31
Przetarg pierwszy na działki przy ul. Rzemieślniczej Stanisława Grabek 2011-11-14 14:24:45
Protokół Nr 11/11 z posiedzenia komisji w dniu 10 listopada 2011r. Agata Rekść 2011-11-14 13:58:35
Wykaz lokali użytkowych wytypowanych do sprzedaży. Aleksandra Bąkowska 2011-11-14 12:32:18
Wykaz lokali mieszkalnych wytypowanych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Aleksandra Bąkowska 2011-11-14 12:31:37
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Jolanta Czaplińska 2011-11-09 11:27:53
Protokół Nr 10/11 z posiedzenia komisji w dniu 10 października 2011r. Agata Rekść 2011-11-09 07:56:50