Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w spr.ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Jolanta Czaplińska 2012-03-27 10:44:32
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sulistrowicach Jolanta Czaplińska 2012-03-27 10:09:47
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce Jolanta Czaplińska 2012-03-26 15:04:30
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce Jolanta Czaplińska 2012-03-26 15:03:05
Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowiczki - etap II (ul. Słupicka) Ewa Pigóra 2012-03-26 13:40:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka Jolanta Czaplińska 2012-03-26 07:48:03
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka Jolanta Czaplińska 2012-03-26 07:45:37
Zarządzenie nr 33/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Adrianna Guzowska 2012-03-22 14:28:12
Zarządzenie nr 32/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. Adrianna Guzowska 2012-03-22 14:26:10
Zarządzenie nr 31/2012 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Sobótka Adrianna Guzowska 2012-03-22 14:23:57
Zarządzenie nr 30/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. Adrianna Guzowska 2012-03-22 14:22:54
Zarządzenie nr 29/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo Zamówień Publicznych. Adrianna Guzowska 2012-03-22 14:21:34
Zarządzenie nr 28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Adrianna Guzowska 2012-03-22 14:20:15
Zarządzenie nr 27/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Adrianna Guzowska 2012-03-22 14:06:40
Zarządzenie nr 26/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 Adrianna Guzowska 2012-03-22 14:04:49
Zarządzenie nr 25/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Adrianna Guzowska 2012-03-22 14:02:39
Zarządzenie nr 24/2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka Adrianna Guzowska 2012-03-22 13:59:42
Wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży. Aleksandra Bąkowska 2012-03-22 12:38:44
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kryształowice, Olbrachtowice i Świątniki Jolanta Kryszczuk 2012-03-22 11:38:20
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2012-03-22 11:04:41
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2012-03-22 11:04:33
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko Jolanta Kryszczuk 2012-03-22 11:04:12
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2012-03-22 11:03:36
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2012-03-22 10:22:54
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2012-03-22 10:22:09
Protokół Nr 15/12 z posiedzenia komisji w dniu 19 marca 2012r. Agata Rekść 2012-03-22 08:50:58
Uchwała w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Sobótka Agata Rekść 2012-03-21 14:13:57
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Przezdrowice Agata Rekść 2012-03-21 14:11:57
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki Agata Rekść 2012-03-21 14:10:35
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowiczki Agata Rekść 2012-03-21 14:09:24
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe, w Przemiłowie Agata Rekść 2012-03-21 14:08:00
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice Agata Rekść 2012-03-21 14:06:16
Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka Agata Rekść 2012-03-21 14:04:42
Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r. Agata Rekść 2012-03-21 14:03:20
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. Agata Rekść 2012-03-21 14:02:35
Projekty uchwał na 19 sesje Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 marca 2012r. Agata Rekść 2012-03-21 14:01:42
Zawiadomienie o 19 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 marca 2012r. Agata Rekść 2012-03-21 14:00:58
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 13 lutego do 16 marca 2012r. Agata Rekść 2012-03-21 14:00:03
Wykaz nieruchomości do dzierżawy 11/2012 Iwona Wajner 2012-03-21 13:38:25
Protokół Nr 15/12 z posiedzenia komisji w dniu 14 marca 2012r. Agata Rekść 2012-03-20 11:11:08