Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 146/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2011 rok. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:57:51
Zarządzenie nr 145/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:55:35
Zarządzenie nr 144/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:53:33
Zarządzenie nr 143/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działaności pożytku publicznego. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:49:55
Zarządzenie nr 142/2011 w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Sobótka organizacjom pozarzadowym na realizację zadań publicznych. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:47:22
Zarządzenie nr 141/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:38:26
Zarządzenie nr 140/2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:36:53
Zarządzenie nr 139/2011 w sprawie programów komputerowych dopuszczonych do użytkowania w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:35:17
Zarządzenie nr 138/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:30:41
Zarządzenie nr 137/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:28:29
Zarządzenie nr 136/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:25:55
Zarządzenie nr 135/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2012 roku. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:23:40
Zarządzenie nr 134/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sobótce. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:20:00
Zarządzenie nr 133/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:17:55
Zarządzenie nr 132/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:16:01
Zarządzenie nr 131/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowania przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:13:28
Zarządzenie nr 130/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:10:47
Zarządzenie nr 129/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:07:27
Zarządzenie nr 128/2011 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:04:52
Zarządzenie nr 127/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-06-15 11:02:01
Zarządzenie nr 126/2011 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Monika Marciszyn 2012-06-15 10:59:02
Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim: wymiana stolarki okiennej Ewa Pigóra 2012-06-15 10:38:58
Zarządzenie nr 125/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Monika Marciszyn 2012-06-15 10:20:38
Zarządzenie nr 124/2011 w sprawie przekazania sołectwu Świątniki składników mienia komunalnego do korzystania. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:49:45
Zarządzenie nr 123/2011 o powołaniu Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowościach: Strzegomiany - etap II (ul. Letniskowa) i Sulistrowice - etap I (ul. Krótka)". Monika Marciszyn 2012-06-15 09:46:52
Zarządzenie nr 122/2011 w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:42:58
Zarządzenie nr 121/2011 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2012 - 2015 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2012 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej OIzbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:40:19
Zarządzenie nr 120/2011 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:35:22
Zarządzenie nr 119/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:28:01
Zarządzenie nr 118/2011 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:26:00
Zarządzenie nr 117/2011 o powołaniu Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pm.: "Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowiczki - etap II (ul. Słupicka)" Monika Marciszyn 2012-06-15 09:24:01
Zarządzenie nr 116/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce z dnia 20 października 2011 r. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:21:22
Zarządzenie nr 115/2011 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:18:51
Zarządzenie nr 114/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:16:20
Zarządzenie nr 113/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:14:55
Zarządzenie nr 112/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 i sprzedaży. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:11:27
Zarządzenie nr 111/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:08:13
Zarządzenie nr 110/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:06:50
Zarządzenie nr 109/2011 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu październiku 2011 r. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:04:44
Zarządzenie nr 108/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży. Monika Marciszyn 2012-06-15 09:03:16