Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim: wymiana stolarki okiennej Ewa Pigóra 2012-06-25 10:19:08
wykaz 20/2012 nieruchomości przeznzcaonych do sprzedaży Iwona Wajner 2012-06-22 12:17:52
Zawiadomienie o 22 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 czerwca 2012r. Agata Rekść 2012-06-21 12:04:16
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Agata Rekść 2012-06-21 12:03:05
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzaleźnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2012 Agata Rekść 2012-06-21 12:01:44
Uchwała w sprawie uchwalenia mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice Agata Rekść 2012-06-21 12:00:15
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe Agata Rekść 2012-06-21 11:58:01
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Kryształowice Agata Rekść 2012-06-21 11:57:06
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Michałowicach Agata Rekść 2012-06-21 11:55:52
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach (cz.dz. nr 229) Agata Rekść 2012-06-21 11:54:42
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów połozonych w obrębie wsi Strzegomiany Agata Rekść 2012-06-21 11:53:05
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka Agata Rekść 2012-06-21 11:50:52
Uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej Agata Rekść 2012-06-21 11:48:05
Uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce Agata Rekść 2012-06-21 11:47:20
Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru Agata Rekść 2012-06-21 11:46:20
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka Agata Rekść 2012-06-21 11:45:53
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka. Agata Rekść 2012-06-21 11:44:38
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2012r. Agata Rekść 2012-06-21 11:43:10
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 Agata Rekść 2012-06-21 11:38:05
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. Agata Rekść 2012-06-21 11:31:36
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. Agata Rekść 2012-06-21 11:29:39
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Agata Rekść 2012-06-21 11:28:46
Projekty uchwał na 22 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 czerwca 2012r. Agata Rekść 2012-06-21 11:27:33
Protokół Nr 18/12 z posiedzenia komisji w dniu 18 czerwca 2012r. Agata Rekść 2012-06-20 12:47:11
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali gimnastycznej Agata Rekść 2012-06-19 11:03:15
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali gimnastycznej Agata Rekść 2012-06-19 11:00:11
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali gimnastycznej Jakub Zawada 2012-06-19 10:53:08
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali gimnastycznej Jakub Zawada 2012-06-19 10:52:13
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali gimnastycznej Jakub Zawada 2012-06-19 10:50:41
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali gimnastycznej Jakub Zawada 2012-06-19 10:48:08
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali gimnastycznej Jakub Zawada 2012-06-19 10:44:14
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali gimnastycznej Jakub Zawada 2012-06-19 10:42:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania farma wiatrowa Natalia Spik-Twardowska 2012-06-18 15:18:03
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali gimnastycznej Jakub Zawada 2012-06-18 15:15:17
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali gimnastycznej Jakub Zawada 2012-06-18 15:15:02
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagos. przestrzennego Iwona Wajner 2012-06-18 14:23:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulistrowice Iwona Wajner 2012-06-18 14:21:42
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulistrowice Iwona Wajner 2012-06-18 14:19:29
Zarządzenie nr 148/2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka. Monika Marciszyn 2012-06-15 12:08:54
Zarządzenie nr 147/2011 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Monika Marciszyn 2012-06-15 12:04:18