herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
III przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 164/6w Wojnarowicach Beata Augustyniak 2017-12-13 13:55:12
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2017-12-13 12:08:57
Protokół Nr 33/17 z posiedzenia komisji w dniu 5 grudnia 2017r. Agata Rekść 2017-12-13 12:00:34
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2017-12-11 13:03:34
Protokół Nr 34/17 z posiedzenia komisji w dniu 4 grudnia 2017r. Agata Rekść 2017-12-11 12:49:53
wykaz 34 do sprzedaży Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-08 13:14:38
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-12-07 13:58:39
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-12-07 13:58:08
Zarządzenie Nr 117.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych Anna Lachtera 2017-12-06 10:36:16
wyniki z II przetargu na działki w Olbrachtowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-06 09:21:42
II przetarg na działki w Będkowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-06 09:21:02
Uchwała Nr XXXVIII/288/17 w sprawie przekazania OSP w Rogowie Sobóckim środków pieniężnych Agata Rekść 2017-12-06 08:24:57
Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Świdnicy Aleksandra Pawłowska 2017-12-05 14:13:46
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie (0,000 0,370 km)-zamówienie z wolnej ręki Aleksandra Pawłowska 2017-12-05 12:54:44
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie (0,000 0,370 km)-zamówienie z wolnej ręki Aleksandra Pawłowska 2017-12-05 12:53:42
Protokół Nr XXXIX/17 z 39 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 listopada 2017r. Agata Rekść 2017-12-05 12:28:18
wyniki z II przetargu na dz. 14/1 i 14/2 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-05 11:25:11
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2017-12-05 10:30:44
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2017-12-05 10:30:37
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2017-12-05 10:30:31
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2017-12-05 10:30:26
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2017-12-05 10:30:20
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2017-12-05 10:30:12
Wykaz na działkę zabudowaną lokalem handlowo- usługowym w Sobótce przy ul. Świdnickiej. Aleksandra Bąkowska 2017-12-05 09:56:16
Uchwała Nr XXXIX/301/ 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowkiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w ośmioklasowe Szkoły Podstawowe Agata Rekść 2017-12-05 09:43:38
Uchwała Nr XXXIX/306/17 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat. Agata Rekść 2017-12-05 09:40:47
Uchwała Nr XXXIX/305/17 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Agata Rekść 2017-12-05 09:39:31
Uchwała Nr XXXIX/304/17 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Agata Rekść 2017-12-05 09:37:45
Uchwała Nr XXXIX/303/17 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych Agata Rekść 2017-12-05 09:36:54
Uchwała Nr XXXIX/302/17 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok Agata Rekść 2017-12-05 09:35:40
Uchwała Nr XXXIX/301/ 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowkiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w ośmioklasowe Szkoły Podstawowe Agata Rekść 2017-12-05 09:33:24
Uchwała Nr XXXIX/300/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek Agata Rekść 2017-12-05 09:30:48
Uchwała Nr XXXIX/299/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe Agata Rekść 2017-12-05 09:29:51
Uchwała Nr XXXIX/298/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice Agata Rekść 2017-12-05 09:28:54
Uchwała Nr XXXIX/297/17 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Modra) Agata Rekść 2017-12-05 09:27:48
Uchwała Nr XXXIX/296/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. Agata Rekść 2017-12-05 09:26:49
Uchwała Nr XXXIX/295/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 Agata Rekść 2017-12-05 09:25:54
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2017-12-05 08:08:00
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2017-12-05 08:07:51
Zarządzenie Nr 128.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych Anna Lachtera 2017-12-04 11:43:45