herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla terenu położonego w obrebie Strzegomiany. Aleksandra Bąkowska 2018-08-20 12:41:27
Protokół Nr 40/18 z posiedzenia komisji w dniu 10 lipca 2018r. Agata Rekść 2018-08-20 10:19:49
Wyniki z I przetargu na sprzedaż działek 32 i 38 Am-30 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-08-20 07:55:07
Ocena jakości wody w I półroczu 2018 roku Jakub Zawada 2018-08-17 14:50:53
wyniki trzeciego przetargu na sprzedaż dzial.ki nr 461 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-08-17 13:22:40
wyniki z trzeciego przetargu na sprzedaz dzialki nr 461 w Sulistrowicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-08-17 13:21:30
wyniki z trzeciego przetargu na sprzedaz dzialki nr 461 w Sulistrowicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-08-17 13:21:12
Zarządzenie Nr 89.2018 Burmistrza Mista i Gminy Sobótka z dnia 16.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Alicja Ungurian 2018-08-16 13:23:35
Wyniki z I przetargu na sprzedaż działek 32/2-30 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-08-16 08:29:27
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Joanna Klepczarek 2018-08-14 13:08:48
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Joanna Klepczarek 2018-08-14 13:07:21
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW W WIĘCEJ NIŻ W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Joanna Klepczarek 2018-08-14 13:04:23
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Joanna Klepczarek 2018-08-14 12:54:48
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM WOJEWÓDZTWIE W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Joanna Klepczarek 2018-08-14 12:48:27
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Joanna Klepczarek 2018-08-14 12:45:55
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO PARTII POLITYCZNEJ W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Joanna Klepczarek 2018-08-14 12:40:50
Uchwała nr XLII/333/18 w sprawie podziały Gminy Sobótka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Joanna Klepczarek 2018-08-14 11:25:55
Uchwała nr XLIII/340/18 w sprawie podziału gminy Sobótka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Joanna Klepczarek 2018-08-14 11:22:31
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Joanna Klepczarek 2018-08-14 11:13:00
Odwołanie przetargu na dz. nr 3/7 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-08-13 12:45:07
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Joanna Klepczarek 2018-08-13 11:02:38
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Joanna Klepczarek 2018-08-13 10:57:44
Referat Podatków i Opłat Joanna Klepczarek 2018-08-13 10:56:52
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Joanna Klepczarek 2018-08-13 10:53:31
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Joanna Klepczarek 2018-08-13 10:47:20
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Sobótka Jakub Zawada 2018-08-08 13:45:25
Zarządzenie Nr 85.2018 Burmistrza Mista i Gminy Sobótka z dnia 16.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Alicja Ungurian 2018-08-08 07:45:50
wyniki I przetargu na sprzedaz działki nr 375/3 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-08-03 11:43:29
wyniki I przetargu na sprzedaż działek nr 377/2,3,4 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-08-03 11:41:27
wyniki I przetargu na sprzedaż działek nr 26/9 i 26/10 w Przedrowicach Beata Augustyniak 2018-08-03 11:39:57
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" połozonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" Aleksandra Bąkowska 2018-08-02 14:35:56
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp gminy Sobótka dla tereny połozonego w obrębie Stary Zamek Aleksandra Bąkowska 2018-08-02 14:34:05
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" połozonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" Aleksandra Bąkowska 2018-08-02 14:32:54
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrebie Księginice Małe. Aleksandra Bąkowska 2018-08-02 14:30:48
Uchwała Nr XLVII/369/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Sobótka Agata Rekść 2018-08-02 14:29:18
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka Aleksandra Bąkowska 2018-08-02 14:24:19
OBWIESZCZENIE do wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice. Aleksandra Bąkowska 2018-08-02 14:22:34
Wyniki z I przetargu na dz. 3/1 i 3/3 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-08-02 13:48:20
wyniki II przetargu na sprzedaż działek nr 89 i 90 w Mirosławicach Beata Augustyniak 2018-08-01 11:46:32
wyniki III przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 32/3 w Olbrachtowicach Beata Augustyniak 2018-08-01 11:42:47