Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/130/19 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie uchwalenia statutów Osiedla Sobótka Centralna i Osiedla Sobótka Zachodnia Monika Marciszyn 2020-01-08 09:52:49
Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce Anita Kruczykowska 2020-01-03 14:01:52
Uchwała Nr XIII/139/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2020 Agata Rekść 2020-01-03 08:24:55
Uchwała Nr XIII/143/19 w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska i uchylenia niektórych uchwał Agata Rekść 2020-01-03 08:19:57
Uchwała Nr XIII/142/19 w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Agata Rekść 2020-01-03 08:19:04
Uchwała Nr XIII/141/19 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior + Agata Rekść 2020-01-03 08:17:07
Uchwała Nr XIII/140/19 w sprawie utworzenia na terenie gminy Sobótka ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ Agata Rekść 2020-01-03 08:16:14
Uchwała Nr XIII/139/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2020 Agata Rekść 2020-01-03 08:15:09
Uchwała Nr XIII/139/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2020 Agata Rekść 2020-01-03 08:14:50
Uchwała Nr XIII/138/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2020 Agata Rekść 2020-01-03 08:13:28
Uchwała Nr XIII/137/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2019/2020 Agata Rekść 2020-01-03 08:11:43
Uchwała Nr XIII/136/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. Agata Rekść 2020-01-03 08:07:08
Uchwała Nr XIII/135/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka Agata Rekść 2020-01-03 08:06:16
Uchwała Nr XIII/134/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Agata Rekść 2020-01-03 08:05:09
Uchwała Nr XIII/133/19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2020-01-03 08:03:47
Uchwała Nr XIII/132/19 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych Agata Rekść 2020-01-03 08:02:56
Uchwała Nr XIII/131/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych Agata Rekść 2020-01-03 08:02:04
Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka Wanda Grzywna 2020-01-03 07:52:05
Uchwała Nr XIII/130/19 w sprawie uchwalenia statutów Osiedla Sobótka Centralna i Osiedla Sobótka Zachodnia. Agata Rekść 2020-01-03 07:51:31
Uchwała Nr XIII/129/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2020 roku Agata Rekść 2020-01-03 07:50:17
Uchwała Nr XIII/128/19 w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2020 rok Agata Rekść 2020-01-03 07:49:03
Uchwała Nr XIII/127/19 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 Agata Rekść 2020-01-03 07:46:37
Uchwała Nr XIII/126/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. Agata Rekść 2020-01-03 07:45:28
Uchwała Nr XIII/125/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2020-01-03 07:44:09
Formularze podatkowe oraz uchwały na 2020r. Tomasz Miela 2020-01-02 09:31:28
Harmonogram odbioru odpadów gmina Sobótka styczeń-czerwiec 2020 Jakub Zawada 2019-12-31 09:50:25
Harmonogram odbioru odpadów styczeń-czerwiec 2020 Jakub Zawada 2019-12-31 09:48:53
Zarządzenie Nr 132.2019 w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-12-31 08:46:07
Zarządzenie Nr 135.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-12-31 08:42:45
Zarządzenie Nr 136.2019 w sparwie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych Violetta Gaworczyk 2019-12-31 08:40:48
Zarządzenie Nr 137.2019 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w Sobótce dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy za święta wypadające w soboty 2020r. Violetta Gaworczyk 2019-12-31 08:39:17
Zarządzenie Nr 138.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce Violetta Gaworczyk 2019-12-31 08:35:55
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych" przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Agata Kokocińska 2019-12-30 15:08:32
Protokół Nr 12/19 z posiedzenia komisji w dniu 16 grudnia 2019 r. Agata Rekść 2019-12-30 14:47:03
Protokół Nr 4/19 z posiedzenia komisji w dniu 18 grudnia 2019r. Agata Rekść 2019-12-30 14:40:59
wykaz 24 - dokument usunięty Beata Augustyniak 2019-12-23 10:32:46
wykaz nr 24 - dokument usunięty Beata Augustyniak 2019-12-23 10:32:41
wykaz 24 Beata Augustyniak 2019-12-23 10:32:18
wykaz 24 - dokument usunięty Beata Augustyniak 2019-12-23 10:30:40
wykaz nr 24 - dokument usunięty Beata Augustyniak 2019-12-23 10:30:17