herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie - wystąpienie o uzgodnienie oraz o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - adaptacja pustej hali na magazaym złomu i innych odpadów - Stary Zamek Anna Kończyło 2010-07-14 10:44:54
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu oraz innych odpadów - Stary Zamek Anna Kończyło 2010-07-14 10:44:38
Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu - adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów - Stary Zamek Anna Kończyło 2010-07-14 10:44:27
wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących i uzgadniających - SKSM Anna Kończyło 2010-07-14 10:44:15
OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - SKSM Anna Kończyło 2010-07-14 10:44:02
Ogłoszenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zamek Górka Anna Kończyło 2010-07-14 10:43:49
Ogłoszenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - SKSM Anna Kończyło 2010-07-14 10:43:37
OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - radiolinia na Górze Ślęża Anna Kończyło 2010-07-14 10:43:24
OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - radiolinia na Górze Ślęża Anna Kończyło 2010-07-14 10:43:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zakład czyszczenia elementów maszyn - Mirosławice Anna Kończyło 2010-07-14 10:43:03
Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu - dom spokojnej starości Anna Kończyło 2010-07-14 10:42:53
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - SKSM - Pagórki Zachodnie Anna Kończyło 2010-07-14 10:42:39
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - ?adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów? - Stary Zamek Anna Kończyło 2010-07-14 10:42:23
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:?adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów? - Stary Zamek Anna Kończyło 2010-07-14 10:42:10
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : ?zbieranie i formowanie odpadów innych niż niebezpieczne w części obiektu magazynowego zlokalizowanego na dz. nr 159/19 obręb Mirosławice?. Anna Kończyło 2010-07-14 10:41:56
POSTANOWIENIE - w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - SKSM - Pagórki Zachodnie Anna Kończyło 2010-07-14 10:41:42
OGŁOSZENIE - udział społeczeństwa - Dom starości. Anna Kończyło 2010-07-14 10:41:17
DECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Anna Kończyło 2010-07-14 10:39:50
DECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Anna Kończyło 2010-07-14 10:39:24
OCENA JAKOŚCI WODY W I PÓŁROCZU 2010 R. Z WODOCIĄGÓW SIECIOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH W GMINIE SOBÓTKA - dokument usunięty Anna Kończyło 2010-07-14 10:35:19
OCENA JAKOŚCI WODY Anna Kończyło 2010-07-14 10:33:49
OCENA JAKOŚCI WODY Anna Kończyło 2010-07-14 10:33:34
OCENA JAKOŚCI WODY W I PÓŁROCZU 2010 R. Z WODOCIĄGÓW SIECIOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH W GMINIE SOBÓTKA - dokument usunięty Anna Kończyło 2010-07-14 10:33:12
Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Księginicach Małych oraz wymiana reduktora ciśnienia Ewa Pigóra 2010-07-14 10:18:32
Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Księginicach Małych oraz wymiana reduktora ciśnienia Ewa Pigóra 2010-07-14 10:16:57
wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży Michał Hajdukiewicz 2010-07-12 09:46:46
wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży Michał Hajdukiewicz 2010-07-12 09:45:32
Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przezdrowice i Świątniki Ewa Pigóra 2010-07-09 13:32:36
Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przezdrowice i Świątniki Ewa Pigóra 2010-07-09 13:32:03
Uchwała Nr XLVI/359/10 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Sobótka do stanu faktycznego Agata Rekść 2010-07-09 12:53:56
Uchwała Nr XLVI/358/10 w sprawie zmian w podziale gminy Sobótka na okręgi wyborcze Agata Rekść 2010-07-09 12:51:48
Uchwała Nr XLVI/357/10 w sprawie nadania nazwy ulicom Agata Rekść 2010-07-09 12:50:28
Uchwała Nr XLVI/356/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Agata Rekść 2010-07-09 12:46:36
Uchwała Nr XLVI/355/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Agata Rekść 2010-07-09 12:40:52
Uchwała Nr XLVI/355/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Agata Rekść 2010-07-09 12:33:33
Odkomarzanie terenów popowodziowych w Gminie Sobótka Ewa Pigóra 2010-07-09 12:12:31
Uchwała Nr XLVI/354/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach Agata Rekść 2010-07-09 12:07:44
Uchwała Nr XLVI/353/10 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na okres lipiec-październik 2010 Agata Rekść 2010-07-09 11:48:24
Uchwała Nr XLVI/352/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010r. Agata Rekść 2010-07-09 11:32:01
Uchwała Nr XLVI/351/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Agata Rekść 2010-07-09 11:27:16