herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Leśna Akademia Sportu - LAS - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:28:15
Remont świetlic wiejskich w Rogowie Sobóckim i Świątnikach - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:28:10
Remont świetlic wiejskich w Rogowie Sobóckim i Świątnikach Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:27:59
Remont świetlic wiejskich w Rogowie Sobóckim i Świątnikach - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:27:48
Remont świetlic wiejskich w Rogowie Sobóckim i Świątnikach - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:27:27
Remont świetlic wiejskich w Rogowie Sobóckim i Świątnikach - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:27:07
Leśna Akademia Sportu - LAS Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:01:07
Remont świetlic wiejskich w Rogowie Sobóckim i Świątnikach - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 13:44:48
projekty zakończone (2017 rok) Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 13:42:59
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie -Etap II ( 0,000- 0,525 km) Aleksandra Pawłowska 2018-08-24 14:54:03
wyniki z I pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 164/5 w Wojnarowicach Beata Augustyniak 2018-08-24 14:19:01
wyniki I przetargu na sprzedaz działki nr 202 w Kunowie Beata Augustyniak 2018-08-24 14:17:24
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-08-24 11:35:53
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-08-24 11:35:23
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-08-24 11:34:04
Protokół Nr 42/18 z posiedzenia komisji w dniu 20 sierpnia 2018r. Agata Rekść 2018-08-24 09:19:36
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA Z DNIA 23 SIERPNIA 2018r. DOTYCZĄCA WYKAZU MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW Joanna Klepczarek 2018-08-23 14:20:20
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA Z DNIA 23 SIERPNIA 2018r. - dokument usunięty Joanna Klepczarek 2018-08-23 14:19:07
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA Z DNIA 23 SIERPNIA 2018r. - dokument usunięty Joanna Klepczarek 2018-08-23 14:19:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA Z DNIA 21 SIERPNIA 2018 O OKRĘGACH WYBORCZYCH, ICH GRANICACH I NUMERACH, LICZBIE RADNYCH WYBIERANYCH W OKRĘGACH WYBORCZYCH ORAZ SIEDZIBIE RADY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOBÓTCE ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 Joanna Klepczarek 2018-08-22 13:37:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA Z DNIA 21 SIERPNIA 2018 OKRĘGACH WYBORCZYCH, ICH GRANICACH I NUMERACH, LICZBIE RADNYCH WYBIERANYCH W OKRĘGACH WYBORCZYCH ORAZ SIEDZIBIE RADY MIEJSMiejskiej Komisji Wyborczej w Sobótce w wyborach do Rady Miejskiej w Sobótce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: - dokument usunięty Joanna Klepczarek 2018-08-22 13:37:10
Uchwała w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Sobótka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi Agata Rekść 2018-08-22 13:34:57
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA Z DNIA 21 SIERPNIA 2018 OKRĘGACH WYBORCZYCH, ICH GRANICACH I NUMERACH, LICZBIE RADNYCH WYBIERANYCH W OKRĘGACH WYBORCZYCH ORAZ SIEDZIBIE RADY MIEJSMiejskiej Komisji Wyborczej w Sobótce w wyborach do Rady Miejskiej w Sobótce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: - dokument usunięty Joanna Klepczarek 2018-08-22 13:34:34
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Agata Rekść 2018-08-22 13:31:16
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO Z DNIA 21 SIERPNIA 2018 O GRANICACH OKRĘGU WYBORCZEGO Joanna Klepczarek 2018-08-22 13:31:11
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2018-08-22 13:27:02
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-08-22 13:23:31
Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Agata Rekść 2018-08-22 13:20:57
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-08-22 13:19:56
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 Agata Rekść 2018-08-22 13:19:00
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 9 lipca do 17 sierpnia 2018r. Agata Rekść 2018-08-22 13:16:11
Zawiadomienie o 48 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 sierpnia 2018r. Agata Rekść 2018-08-22 13:13:55
Projekty uchwał na 48 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 sierpnia 2018r. Agata Rekść 2018-08-22 13:10:59
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-08-21 13:01:39
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Joanna Klepczarek 2018-08-21 11:48:55
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO Joanna Klepczarek 2018-08-21 11:27:11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Joanna Klepczarek 2018-08-21 11:22:08
odwołanie I przetargu na sprzedaż działki w Będkowicach Beata Augustyniak 2018-08-20 13:42:07
odwołanie przetargu na sprzedaz działki nr 124 w Będkowicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-08-20 13:35:46
odwołanie przetargu na sprzedaz działki nr 124 w Będkowicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-08-20 13:34:26