herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 20.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:53:03
Zarządzenie Nr 19.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:52:55
Zarządzenie Nr 14.2018 w sprawie udzielania pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu przyznawania jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:52:43
Zarządzenie Nr 13.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:52:22
Zarządzenie Nr 12.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydawanie decyzji w tych sprawach Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:52:05
Zarządzenie Nr 12.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydawanie decyzji w tych sprawach Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:51:46
Zarządzenie Nr 11.2018 w sprawie udzielania pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:51:27
Zarządzenie Nr 10.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społeczej w Sobótce upoważnienia do postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:51:10
Zarządzenie Nr 9.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:50:42
Zarządzenie Nr 8.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:50:25
Zarządzenie Nr 8.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:50:15
Zarządzenie Nr 7.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:49:52
Zarządzenie Nr 7.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:49:31
Zarządzenie Nr 6.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Pomocy Społecznej w Sobótce do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:48:50
Zarządzenie Nr 135.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, ul. Adama Mickiewicza - zamówienie z wolnej ręki" Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:42:56
Zarządzenie Nr 134.2017 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie (0,000-0,370 km) - zamówienie z wolnej ręki" Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:42:18
Zarządzenie Nr 6.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Pomocy Społecznej w Sobótce do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:40:37
Zarządzenie Nr 7.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:38:37
Zarządzenie Nr 8.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:36:18
Zarządzenie Nr 9.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:34:11
Zarządzenie Nr 10.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społeczej w Sobótce upoważnienia do postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:29:15
Zarządzenie Nr 11.2018 w sprawie udzielania pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:26:50
Zarządzenie Nr 12.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydawanie decyzji w tych sprawach Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:23:06
Zarządzenie Nr 13.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:20:53
Zarządzenie Nr 14.2018 w sprawie udzielania pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu przyznawania jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania w tych sprawach decyzji Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:18:20
Zarządzenie Nr 15.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:10:17
Zarządzenie Nr 17.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok. Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:04:37
Zarządzenie Nr 16.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży. Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:04:00
Zarządzenie Nr 17.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok. Joanna Klepczarek 2018-02-14 13:01:20
Zarządzenie Nr 18.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2018 roku. Joanna Klepczarek 2018-02-14 12:58:18
Zarządzenie Nr 19.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-02-14 12:55:01
Zarządzenie Nr 20.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-02-14 12:51:55
Zarządzenie Nr 135.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, ul. Adama Mickiewicza - zamówienie z wolnej ręki" Joanna Klepczarek 2018-02-14 12:44:27
Zarządzenie Nr 134.2017 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie (0,000-0,370 km) - zamówienie z wolnej ręki" Joanna Klepczarek 2018-02-14 12:39:19
wykaz 5 do dzierżawy Iwona Traczyk-Nalepa 2018-02-14 09:37:04
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok Alicja Krupa 2018-02-13 11:08:51
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok Alicja Krupa 2018-02-13 11:08:30
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok Alicja Krupa 2018-02-13 11:06:19
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok Alicja Krupa 2018-02-13 11:05:13
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok - dokument usunięty Alicja Krupa 2018-02-13 11:03:05