herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminngo Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2017-12-21 10:38:28
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2017-12-21 10:34:00
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2018r. Agata Rekść 2017-12-21 10:26:24
Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2018 rok Agata Rekść 2017-12-21 10:25:18
Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2018 rok Agata Rekść 2017-12-21 10:24:44
Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2018 rok Agata Rekść 2017-12-21 10:23:59
Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2017-12-21 10:22:24
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. Agata Rekść 2017-12-21 10:21:42
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 Agata Rekść 2017-12-21 10:20:38
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce Anna Lachtera 2017-12-21 09:35:01
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce Anna Lachtera 2017-12-21 09:34:11
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce Anna Lachtera 2017-12-21 09:23:01
Zawiadomienie o 40 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 grudnia 2017r. Agata Rekść 2017-12-21 09:22:51
Projekty uchwał na 40 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 grudnia 2017r. Agata Rekść 2017-12-21 09:21:06
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 13 listopada do 15 grudnia 2017r. Agata Rekść 2017-12-20 12:56:56
Protokół Nr 35/17 z posiedzenia komisji w dniu 18 grudnia 2017r. Agata Rekść 2017-12-20 11:17:54
Wykaz na lokal mieszkalny przeznaczony do sprzdaży na rzecz dotychczasowych najemców. Aleksandra Bąkowska 2017-12-20 09:10:12
V przetarg na dz. 17/4 i 1/5 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:57:29
V przetarg na dz. 17/3 i 1/4 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:54:17
V przetarg na dz. 17/5 i 1/6 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:50:01
V przetarg na dz. 16/8 ul. Hołubowiczów Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:39:09
III przetarg na działki w Strzeblowie Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:33:40
III przetarg na dz. 114/6 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:26:02
III przetarg na dz. 55/13 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:22:48
III przetarg na dz. 14/1 i 14/2 w Sobótce - dokument usunięty Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:18:18
III przetarg na dz. 14/1 i 14/2 w Sobótce - dokument usunięty Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:15:22
IV przetarg na działki w Sulistrowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:06:50
IV przetarg na dz. 375/3 w Sulistrowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:03:31
wyniki z IV przetargu na dz. 17/3 i 1/4 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-14 13:33:20
wyniki z IV przetargu na dz. 17/4 i 1/5 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-14 13:32:23
wyniki z IV przetargu na dz. 17/5 i 1/6 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-14 13:31:04
wyniki z IV przetargu na dz. 16/8 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-14 13:30:13
I przetarg na dz. 1/6 i 1/7 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-14 13:10:34
I przetarg na dz. 618 w Rogowie Sobóckim Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-14 13:09:35
III przetarg na dz. 32/3 w Olbrachtowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-14 13:08:40
III przetarg na dz. 32/4 w Olbrachtowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-14 13:07:19
I przetarg na dz. 204 w Kunowie Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-14 13:06:19
ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Pracownia Kompetencji Kluczowym - gmina Sobótka stawia na edukację" Aleksandra Pawłowska 2017-12-13 15:12:31
ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Pracownia Kompetencji Kluczowym - gmina Sobótka stawia na edukację" Aleksandra Pawłowska 2017-12-13 15:10:23
III przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 164/5 w Wojnarowicach Beata Augustyniak 2017-12-13 13:56:16