herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLV/352/18 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości Agata Rekść 2018-05-30 11:04:45
Uchwała Nr XLV/351/18 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat działki nr 1/1 AM 6 obręb Górka o powierzchni 1,0775 ha z przeznaczeniem na cele hodowlane Agata Rekść 2018-05-30 11:03:51
Uchwała Nr XLV/350/18 w sprawie przekazania do WSA we Wrocławiu skargi Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z odpowiedzią na skargę Agata Rekść 2018-05-30 11:02:58
Uchwała Nr XLV/349/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Sobótka, dla których Gmina Sobótka jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 26, ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych Agata Rekść 2018-05-30 11:01:23
Uchwała Nr XLV/348/18 w sprawie nadania nazwy ulicy (Garncarsko) Agata Rekść 2018-05-30 10:59:16
Uchwała Nr XLV/347/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-05-30 10:58:20
Uchwała Nr XLV/346/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-05-30 10:57:24
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobótka za 2016 r. Jakub Zawada 2018-05-29 08:42:51
Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych Jakub Zawada 2018-05-29 08:40:10
rekrutacja - nabór na rok szkolny 2018/2019 Jolanta Kryszczuk 2018-05-25 14:21:02
III przetarg na sprzedaż działek nr 500/1-13 w Księginicach Małych - Przemiłowie Beata Augustyniak 2018-05-25 14:09:41
"Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy". Aleksandra Pawłowska 2018-05-25 13:13:12
"Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy". Aleksandra Pawłowska 2018-05-25 13:12:41
"Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy". Aleksandra Pawłowska 2018-05-25 13:12:23
"Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy". Aleksandra Pawłowska 2018-05-25 13:12:10
"Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy". Aleksandra Pawłowska 2018-05-25 13:11:56
Zarządzenie Nr 53 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok Joanna Klepczarek 2018-05-25 12:31:11
Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie przekazania sołectwu Ręków składników mienia komunalnego do korzystania Joanna Klepczarek 2018-05-25 12:26:56
Zarządzenie nr 51/2018 w spraawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-05-25 12:24:18
Zarządzenie Nr 45 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018 rok Joanna Klepczarek 2018-05-25 12:03:38
Zarządzenie Nr 49 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Joanna Klepczarek 2018-05-25 11:47:22
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz 1579) Joanna Klepczarek 2018-05-25 11:31:16
Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Joanna Klepczarek 2018-05-25 11:24:24
Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. Joanna Klepczarek 2018-05-25 11:19:08
Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy Joanna Klepczarek 2018-05-25 11:01:25
Zarządzenie Nr 47.2018 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2018/2019 Joanna Klepczarek 2018-05-25 10:56:29
Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Joanna Klepczarek 2018-05-25 10:29:07
I przetarg na działki pod zabudowę wielorodzinną przy ul. F. Chopina w Sobótce. Aleksandra Bąkowska 2018-05-25 08:35:57
wykza nr 20 do sprzedaży Aleksandra Bąkowska 2018-05-25 08:34:50
Protokół Nr 39/18 z posiedzenia komisji w dniu 14 maja 2018r. Agata Rekść 2018-05-24 11:53:41
wyniki z II przetargu ograniczonego na sprzedaz działki nr 461 Sulistrowice Beata Augustyniak 2018-05-23 15:41:34
wyniki z I przetargu na sprzedaż działki nr 89 i 90 w Mirosławicach Beata Augustyniak 2018-05-23 15:40:32
Protokół Nr 40/18 z posiedzenia komisji w dniu 21 maja 2018r. Agata Rekść 2018-05-23 14:55:59
wykaz nr 21 do sprzedaży Aleksandra Bąkowska 2018-05-23 14:03:58
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" Aleksandra Pawłowska 2018-05-23 12:50:33
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" Aleksandra Pawłowska 2018-05-23 12:49:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizęcia polegającego na przeróbce granitu ze złoża "Strzeblów I" w zakładzie mobilnym lub przestawnym zlokalizowanym w wyrobisku" Natalia Spik-Twardowska 2018-05-23 12:06:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizęcia polegającego na przeróbce granitu ze złoża "Strzeblów I" w zakładzie mobilnym lub przestawnym zlokalizowanym w wyrobisku" Natalia Spik-Twardowska 2018-05-23 12:05:08
Uchwała w sprawie przekazania do WSA we Wrocławiu skargi Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z odpowiedzią na skargę Agata Rekść 2018-05-22 14:11:56
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości Agata Rekść 2018-05-22 13:25:28