Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 204 w Kunowie Beata Augustyniak 2019-04-19 11:03:34
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 17.04.2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r Anna Lachtera 2019-04-18 14:08:31
Zarządzenie Nr 47.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla którego organizatorem jest Gmina Sobótka oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody Monika Marciszyn 2019-04-18 08:19:25
Zarządzenie NR 45.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce Monika Marciszyn 2019-04-18 08:13:01
Zarządzenie Nr 44.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim Monika Marciszyn 2019-04-18 08:10:06
Zarządzenie Nr 43.2019 w sprawie powołania Koordynatora gminnego Monika Marciszyn 2019-04-18 08:07:52
Zarządzenie Nr 43.2019 w sprawie powołania Koordynatora gminnego Monika Marciszyn 2019-04-18 08:06:59
Zarządzenie Nr 42.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych Monika Marciszyn 2019-04-18 08:04:45
Zarządzenie Nr 40.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat Monika Marciszyn 2019-04-18 07:55:23
Zarządzenie Nr 40.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat Monika Marciszyn 2019-04-18 07:54:11
Zarządzenie Nr 40.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-04-18 07:53:13
Zarządzenie Nr 40.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-04-18 07:48:53
Zarządzenie Nr 39.2019 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Monika Marciszyn 2019-04-18 07:43:57
Zarządzenie Nr 43.2019 w sprawie powołania Koordynatora gminnego - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-04-17 16:56:48
Zarządzenie Nr 44.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-04-17 16:56:44
Zarządzenie Nr 45.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-04-17 16:56:40
Zarządzenie Nr 42.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-04-17 16:56:35
Zarządzenie Nr 40.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-04-17 16:56:27
Zarządzenie Nr 45.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-04-17 16:55:51
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 11 marca do 12 kwietnia 2019r. Agata Rekść 2019-04-17 16:03:39
Zarządzenie Nr 45.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-04-17 16:03:06
Zarządzenie Nr 47.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dl którego organizatorem jest Gmina Sobótka oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:54:14
Zarządzenie Nr 47.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dl którego organizatorem jest Gmina Sobótka oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:48:47
Zarządzenie Nr 47.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dl którego organizatorem jest Gmina Sobótka oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:47:46
Zarządzenie Nr 47.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dl którego organizatorem jest Gmina Sobótka oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:46:39
Zarządzenie Nr 45.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:41:43
Zarządzenie Nr 47.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dl którego organizatorem jest Gmina Sobótka oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:38:56
Zarządzenie Nr 44.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:35:03
Zarządzenie Nr 43.2019 w sprawie powołania Koordynatora gminnego - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:33:12
Zarządzenie Nr 42.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:31:30
Zarządzenie Nr 40.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:28:32
Zarządzenie Nr 8.2019 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie miasta i Gminy Sobótka oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:26:26
Zarządzenie Nr 39.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:26:06
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok. Agata Rekść 2019-04-17 15:24:23
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-04-17 15:23:54
Zawiadomienie o 6 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 kwietnia 2019r. Agata Rekść 2019-04-17 13:05:46
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka. Agata Rekść 2019-04-17 12:53:06
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. Agata Rekść 2019-04-17 12:50:45
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 oraz uchylenia uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 Agata Rekść 2019-04-17 12:49:48
Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności Agata Rekść 2019-04-17 12:41:16