herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2019 ROKU Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI Monika Marciszyn 2019-02-22 16:13:02
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2019 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W TYM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REKREACJI Monika Marciszyn 2019-02-22 16:07:05
Wyniki przetargu na dzierżawę działki w Strzegomianach. Aleksandra Bąkowska 2019-02-22 14:55:13
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i instytucjami kultury. Aleksandra Pawłowska 2019-02-22 14:11:59
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i instytucjami kultury. Aleksandra Pawłowska 2019-02-22 14:09:48
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i instytucjami kultury. Aleksandra Pawłowska 2019-02-22 14:09:32
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i instytucjami kultury. Aleksandra Pawłowska 2019-02-22 14:09:19
Podatki i umorzenia w latach 2016-2018 Agata Rekść 2019-02-22 11:54:27
Lista sołtysów gminy Sobótka Jakub Zawada 2019-02-22 11:52:00
Lista sołtysów gminy Sobótka Jakub Zawada 2019-02-22 11:50:20
Protokół Nr 3/19 z posiedzenia komisji w dniu 11 lutego 2019r. Agata Rekść 2019-02-22 11:35:06
Zarządzenie Nr 21.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych Violetta Gaworczyk 2019-02-21 15:14:43
Zarządzenie Nr 22.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Violetta Gaworczyk 2019-02-21 15:07:48
Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2019 Agata Rekść 2019-02-21 13:32:14
Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności Agata Rekść 2019-02-21 13:00:28
Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności Agata Rekść 2019-02-21 13:00:16
Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów Agata Rekść 2019-02-21 12:58:53
Uchwała w sprawie odwołania członka KZOKiS i zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce Agata Rekść 2019-02-21 12:57:46
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/72/15 z dnia 11 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Księginice Małe i Przemiłów do kategorii dróg gminnych Agata Rekść 2019-02-21 12:56:22
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Agata Rekść 2019-02-21 12:53:16
Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2019 Agata Rekść 2019-02-21 12:47:36
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok Agata Rekść 2019-02-21 12:45:43
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-02-21 12:44:25
Zawiadomienie o 4 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 lutego 2019r. Agata Rekść 2019-02-21 12:37:37
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 stycznia do 15 lutego 2019r. Agata Rekść 2019-02-21 11:24:48
Projekty uchwał na 4 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 lutego 2019r. Agata Rekść 2019-02-21 09:43:40
wyniki z II przetargu na działki przy ul. Polnej Katarzyna Wilczyńska 2019-02-20 14:59:45
wyniki z II przetargu na dz. 16/8 przy ul. Hołubowiczów Katarzyna Wilczyńska 2019-02-20 14:58:08
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i instytucjami kultury. Aleksandra Pawłowska 2019-02-19 14:32:49
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i instytucjami kultury. Aleksandra Pawłowska 2019-02-19 14:32:38
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i instytucjami kultury. Aleksandra Pawłowska 2019-02-19 14:30:44
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i instytucjami kultury. Aleksandra Pawłowska 2019-02-19 14:30:28
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i instytucjami kultury. Aleksandra Pawłowska 2019-02-19 14:29:12
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gminnych w roku 2019-2020 Aleksandra Pawłowska 2019-02-18 14:47:55
Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu wybudowanie chodnika, wykonanie oświetlenia i remont nawierzchni drogi wzdłuż ul. Warszawskiej w Sobótce Monika Marciszyn 2019-02-18 14:28:53
odp na petycję - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-02-18 14:28:32
odp na petycję - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-02-18 14:26:44
Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu wybudowanie chodnika, wykonanie oświetlenia i remont nawierzchni drogi wzdłuż ul. Warszawskiej w Sobótce Monika Marciszyn 2019-02-18 14:06:09
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO Monika Marciszyn 2019-02-15 15:12:45
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Monika Marciszyn 2019-02-15 12:15:41