herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 202 w Kunowie Beata Augustyniak 2018-07-13 13:37:42
I przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 124 w Będkowicach Beata Augustyniak 2018-07-13 13:33:50
I przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 164/5 Wojnarowice Beata Augustyniak 2018-07-13 13:30:32
Protokół Nr 41/18 z posiedzenia komisji w dniu 9 lipca 2018r. Agata Rekść 2018-07-13 11:01:46
Zawiadomienie o 47 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 19 lipca 2018r. Agata Rekść 2018-07-12 12:19:34
Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Sobótka Agata Rekść 2018-07-12 12:16:38
Uchwała w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2018-07-12 12:14:52
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2018-07-12 11:55:01
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-07-12 11:54:11
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 Agata Rekść 2018-07-12 11:53:30
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 czerwca do 6 lipca 2018r. Agata Rekść 2018-07-12 11:49:25
Projekty uchwał na 47 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 19 lipca 2018r. Agata Rekść 2018-07-12 11:48:18
wyniki pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 237/4 w Garncarsku Beata Augustyniak 2018-07-12 09:11:25
wyniki pierwszego przetargu na sprzedaz działki nr 164/6 w Wojnarowicach Beata Augustyniak 2018-07-12 09:08:35
- dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-07-12 09:01:08
- dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-07-12 08:59:38
wyniki z I przetargu na sprzedaz działki nr 164/6 w Wojnarowicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-07-12 08:58:41
wyniki z I przetargu na sprzedaz działki nr 164/6 w Wojnarowicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-07-12 08:57:50
Wyniki z pierwszego przetargu na sprzedaz działki 344/1 w Rogowie Sobóckim Beata Augustyniak 2018-07-12 08:56:43
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-11 15:38:23
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-11 15:37:58
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-11 15:37:44
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-11 15:37:32
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-11 15:37:23
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-11 15:37:10
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-11 15:37:01
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-11 15:36:40
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich - dokument usunięty Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:25:52
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:23:24
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:23:06
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:21:44
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:21:12
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:20:55
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:20:43
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:20:28
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:20:02
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:19:49
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 14:06:36
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 14:06:19
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 14:06:07