herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-21 14:44:13
Petycja w Sprawie szkolnej łazienki Joanna Klepczarek 2018-09-20 13:10:37
Petycja w Sprawie szkolnej łazienki Joanna Klepczarek 2018-09-20 12:41:45
Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii Joanna Klepczarek 2018-09-20 11:17:22
Petycja w sprawie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd Joanna Klepczarek 2018-09-20 11:11:55
Wykaz nr 29 nieruchomości do dzierżawy Katarzyna Wilczyńska 2018-09-20 11:09:11
Wykaz nr 30 nieruchomości do dzierżawy Katarzyna Wilczyńska 2018-09-20 11:07:13
Wykaz nr 31 nieruchomości do dzierżawy Katarzyna Wilczyńska 2018-09-20 11:04:59
II przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 23/1, 4, 25/8, 25/9, AM-17 obręb Strzeblów Katarzyna Wilczyńska 2018-09-20 10:20:09
II przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 23/1, 4, 25/8, 25/9, AM-17 obręb Strzeblów Katarzyna Wilczyńska 2018-09-20 10:19:48
Petycja w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych dot. Korzystania z przyłączy gazowych Joanna Klepczarek 2018-09-20 10:09:53
Petycja w sprawie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych Joanna Klepczarek 2018-09-20 10:01:38
Petycja w sprawie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych Joanna Klepczarek 2018-09-20 10:01:12
Petycja dotycząca programu "Wzorowa Łazienka" Joanna Klepczarek 2018-09-20 09:45:19
Petycja w sprawie zmniejszenia populacji kleszczy w Gminie Sobótka Joanna Klepczarek 2018-09-20 09:26:50
Odpowiedź na petycję w sprawie zmniejszenia populacji kleszczy w Gminie Sobótka Joanna Klepczarek 2018-09-20 09:20:36
Odpowiedź na petycję w sprawie zmniejszenia populacji kleszczy w Gminie Sobótka - dokument usunięty Joanna Klepczarek 2018-09-20 09:14:43
Odpowiedź na petycję w sprawie zmniejszenia populacji kleszczy w Gminie Sobótka - dokument usunięty Joanna Klepczarek 2018-09-20 09:14:31
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek Agata Rekść 2018-09-19 11:51:08
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe Agata Rekść 2018-09-19 11:49:59
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice Agata Rekść 2018-09-19 11:49:12
Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka Agata Rekść 2018-09-19 11:47:59
Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka Agata Rekść 2018-09-19 11:47:17
Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka Agata Rekść 2018-09-19 11:46:31
Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka Agata Rekść 2018-09-19 11:45:51
Uchwała w sprawie zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" położonej na terenie gminy Sobótka, z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" Agata Rekść 2018-09-19 11:44:47
Uchwała w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019-2023 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka Agata Rekść 2018-09-19 11:43:30
Uchwała w sprawie statutu Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-09-19 11:42:10
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego Agata Rekść 2018-09-19 11:40:58
Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania Agata Rekść 2018-09-19 11:39:32
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu MiG Sobótka instrumentem płatniczym Agata Rekść 2018-09-19 11:37:53
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-09-19 11:36:44
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 Agata Rekść 2018-09-19 11:36:02
Zawiadomienie o 49 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 września 2018r. Agata Rekść 2018-09-19 11:27:18
Projekty uchwał na 49 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 września 2018r. Agata Rekść 2018-09-19 11:26:11
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 20 sierpnia do 14 września 2018r. Agata Rekść 2018-09-19 11:24:39
Wykaz lokali mieszkalnych wytypowanych do sprzedaży na rzecz dotychczasowcyh najemców. Aleksandra Bąkowska 2018-09-18 09:43:43
Wykaz dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej Monika Marciszyn 2018-09-18 08:42:02
Wykaz dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 11.09 - 17.09.2018 - dokument usunięty Monika Marciszyn 2018-09-18 08:41:40
Wykaz dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 11.09 - 17.09.2018 - dokument usunięty Monika Marciszyn 2018-09-18 08:40:52