herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz lokalu użytkowego wytypowanego do sprzedaży. Aleksandra Bąkowska 2018-03-23 14:46:22
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach Aleksandra Pawłowska 2018-03-22 14:35:56
wykaz nr 9 działek do dzierżawy Beata Augustyniak 2018-03-22 13:15:56
Protokół Nr 38/18 z posiedzenia komisji w dniu 19 marca 2018r. Agata Rekść 2018-03-22 10:45:09
wyniki z przetargu na sprzedaż działki nr 149/3 w Będkowicach Beata Augustyniak 2018-03-22 09:35:36
wyniki z II przetargu na działki w Przemiłowie Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-20 14:07:36
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Agata Rekść 2018-03-20 13:02:35
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Agata Rekść 2018-03-20 13:01:39
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. Agata Rekść 2018-03-20 13:00:06
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Agata Rekść 2018-03-20 12:59:03
Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2018-03-20 12:54:06
Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agata Rekść 2018-03-20 12:52:41
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-03-20 12:51:25
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-03-20 12:50:24
Projekty uchwał na 43 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 marca 2018r. Agata Rekść 2018-03-20 12:49:23
Zawiadomienie o 43 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 marca 2018r. Agata Rekść 2018-03-20 12:48:10
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 lutego do 16 marca 2018r. Agata Rekść 2018-03-20 12:46:06
Protokół Nr 36/18 z posiedzenia komisji w dniu 13 marca 2018r. Agata Rekść 2018-03-19 08:22:58
wyniki z III przetargu na działki w Olbrachtowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-16 14:34:25
Wyniki I przetargu na działkę zabodowaną nr 16/6 AM-15 obręb Sobótka. Aleksandra Bąkowska 2018-03-16 12:47:26
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ ŚLĘŻAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TABOR Monika Marciszyn 2018-03-15 15:23:43
Protokół Nr 37/18 z posiedzenia komisji w dniu 12 marca 2018 r. Agata Rekść 2018-03-15 14:46:35
wyniki z III przetargu na działki w Okulicach Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-15 11:17:41
Plan kontroli na 2018 rok 21022018 Alicja Krupa 2018-03-14 07:58:22
wyniki z I przetargu na działki 28/16-28/21 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-13 14:41:38
wykaz nr 8 do sprzedaży Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-13 14:36:00
wykaz nr 7 do użyczenia Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-13 14:35:35
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń oświaty Anna Lachtera 2018-03-13 13:18:43
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń oświaty Anna Lachtera 2018-03-13 13:17:59
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń oświaty Anna Lachtera 2018-03-13 13:17:20
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wynagrodzeń oświaty Anna Lachtera 2018-03-13 13:17:15
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji Anna Lachtera 2018-03-13 13:17:09
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Lachtera 2018-03-13 13:17:08
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Lachtera 2018-03-13 13:17:07
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń oświaty Anna Lachtera 2018-03-13 12:32:24
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń oświaty Anna Lachtera 2018-03-13 12:32:02
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach Aleksandra Pawłowska 2018-03-13 08:41:31
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach Aleksandra Pawłowska 2018-03-13 08:41:21
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach Aleksandra Pawłowska 2018-03-13 08:41:11
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach Aleksandra Pawłowska 2018-03-13 08:40:56