herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
III przetarg na dz. 32/4 w Olbrachtowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-05-26 11:53:03
I przetarg na dz. 470/5 w Sulistrowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-05-26 11:51:51
III przetarg na dz. 32/3 w Olbrachtowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-05-26 11:48:53
I przetarg na dz. 461 w Silistrowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-05-26 11:47:23
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:39:50
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:39:04
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:38:54
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:38:41
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:38:28
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:38:17
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:38:03
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:37:26
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:37:16
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:37:03
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:36:45
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:36:13
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:35:38
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:35:25
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) Aleksandra Pawłowska 2017-05-24 15:35:03
Zarządzenie Nr 33.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce Anna Lachtera 2017-05-24 10:59:56
Zarządzenie Nr 33.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce Anna Lachtera 2017-05-24 10:58:19
Zarządzenie Nr 32.2014 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2017/2018 Anna Lachtera 2017-05-24 10:54:52
Zarządzenie 54.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-05-24 10:52:04
wykaz 14 do dzierżawy Iwona Traczyk-Nalepa 2017-05-24 10:51:13
wykaz 13 do dzierżawy Iwona Traczyk-Nalepa 2017-05-24 10:50:56
Zarządzenie Nr 31.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-05-24 09:41:21
Zarządzenie Nr 24.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Anna Lachtera 2017-05-24 09:35:42
Zarządzenie Nr 20.2017 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Gimnazjum Gminnego w Sobótce Anna Lachtera 2017-05-24 09:35:18
Zarządzenie Nr 5.2017 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce Anna Lachtera 2017-05-24 09:34:35
Zarządzenie Nr 52.2017 w sprawie powołania stałej komisji do oceny i likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów Anna Lachtera 2017-05-24 09:32:28
Zarządzenie Nr 50.2017 w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Anna Lachtera 2017-05-24 09:26:45
Zarządzenie Nr 49.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Anna Lachtera 2017-05-24 09:23:18
Zarządzenie Nr 49.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Anna Lachtera 2017-05-24 09:22:45
Zarządzenie Nr 48.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych Anna Lachtera 2017-05-24 09:16:03
Zarządzenie Nr 47.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2017 roku Anna Lachtera 2017-05-24 09:12:48
Zarządzenie Nr 46.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok Anna Lachtera 2017-05-24 09:02:40
Zarządzenie Nr 45.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątnikach Anna Lachtera 2017-05-24 08:52:32
Zarządzenie Nr 40.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce Anna Lachtera 2017-05-24 08:50:00
Zarządzenie Nr 41.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr1 w Sobótce Anna Lachtera 2017-05-24 08:48:34
Zarządzenie Nr 38.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność przez gminę Sobótka Anna Lachtera 2017-05-24 08:48:12