herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : przerób amfibolitu z części złoża Pagórki Wschodnie leżącego w Gminie Sobótka na przestawnych urządzeniach krusząco-sortujących ustawionych w wyrobisku górniczym Natalia Spik-Twardowska 2017-07-25 15:07:49
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH Anna Lachtera 2017-07-25 14:58:26
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH Anna Lachtera 2017-07-25 14:52:24
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH Anna Lachtera 2017-07-25 14:51:52
Zarządzenie Nr 59.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych Anna Lachtera 2017-07-24 12:26:24
Zarządzenie Nr 81.2016 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2016 roku Anna Lachtera 2017-07-24 12:20:13
Zarządzenie Nr 81.2016 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2016 roku Anna Lachtera 2017-07-24 12:20:00
Zarządzenie Nr 81.2016 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2016 roku Anna Lachtera 2017-07-24 12:19:24
Zarządzenie Nr 33.2016 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2015 rok Anna Lachtera 2017-07-24 12:10:42
wyniki z I przetargu na dz. 124 w Będkowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-07-21 12:27:21
wyniki z I przetargu na dz. 202 w Kunowie Iwona Traczyk-Nalepa 2017-07-21 12:26:55
wyniki z I przetargu na dz. 164/5 w Wojnarowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-07-21 12:26:26
wyniki z I przetargu na działki w Księginicach Małych Iwona Traczyk-Nalepa 2017-07-21 12:25:30
Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce- przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Aleksandra Pawłowska 2017-07-21 11:00:56
Protokół Nr XXXV/17 z 35 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 14 lipca 2017r. Agata Rekść 2017-07-21 09:16:44
wykaz do sprzedaży 22 Iwona Traczyk-Nalepa 2017-07-20 13:04:31
wykaz do dzierżawy 21 Iwona Traczyk-Nalepa 2017-07-20 13:04:11
Zarządzenie Nr 96.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Anna Lachtera 2017-07-20 12:18:06
Zarządzenie Nr 53.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2015r. Anna Lachtera 2017-07-20 12:17:51
Zarządzenie Nr 45.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2015r. Anna Lachtera 2017-07-20 12:17:29
Zarządzenie Nr 142.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2015-2020 Anna Lachtera 2017-07-20 12:17:03
Zarządzenie Nr 143.2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015r. Anna Lachtera 2017-07-20 12:16:51
Zarządzenie Nr 55.2015 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce Anna Lachtera 2017-07-20 12:14:36
Zarządzenie Nr 55.2015 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce - dokument usunięty Anna Lachtera 2017-07-20 12:14:13
Zarządzenie Nr 78. 2017 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-07-20 11:29:03
Zarządzenie Nr 78. 2017 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-07-20 11:26:16
Zarządzenie Nr 77.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-07-20 11:24:34
Zarządzenie Nr 77.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-07-20 11:23:38
Zarządzenie Nr 77.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-07-20 11:23:05
Zarządzenie Nr 75.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok Anna Lachtera 2017-07-20 11:21:38
Zarządzenie Nr 74.2017 w sprawie zmiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej Anna Lachtera 2017-07-20 11:20:32
Uchwała Nr XXXV/271/17 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Agata Rekść 2017-07-20 11:19:49
Uchwała Nr XXXV/270/17 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu MiG Sobótka pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu prioretytowego pn.: "Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoślaskiego" Agata Rekść 2017-07-20 11:18:42
Zarządzenie Nr 72.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych Anna Lachtera 2017-07-20 10:53:32
Zarządzenie Nr 71.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-07-20 10:51:46
Zarządzenie Nr 70.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruhomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-07-20 10:50:16
Zarządzenie Nr 69.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do Sprzedaży Anna Lachtera 2017-07-20 10:48:53
Zarządzenie Nr 68.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-07-20 10:46:13
Uchwała Nr XXXV/269/17 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sobótka Agata Rekść 2017-07-20 10:45:46
Uchwała Nr XXXV/268/17 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sobótka. Agata Rekść 2017-07-20 10:44:46