herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wyniki IV przetargu na sprzedaż dzialek przy ul. Rzemieślniczej Beata Augustyniak 2018-01-17 15:21:13
wyniki II przetargu na sprzedaż działki nr 35 Am12 ob. Sobótka Beata Augustyniak 2018-01-17 15:19:52
wyniki II przetargu na sprzedaż działki nr 11/6 Am3 ob. Sobóka Beata Augustyniak 2018-01-17 15:18:37
Wyniki IV przetargu na działki w obrębie Strzeblów. Aleksandra Bąkowska 2018-01-17 12:15:20
Wyniki IV przetargu na działki w obrębie Strzeblów. Aleksandra Bąkowska 2018-01-17 12:15:00
Zarządzenie Nr 137.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok - dokument usunięty Anna Lachtera 2018-01-17 08:05:35
Zarządzenie Nr 2.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 01.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Pracowania Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację" Anna Lachtera 2018-01-17 08:05:16
Zarządzenie Nr 3.2018 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Sobótka Anna Lachtera 2018-01-17 08:01:24
Zarządzenie Nr 1.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia, w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Anna Lachtera 2018-01-17 07:59:58
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia, w sprawie Regulaminu Udziele - dokument usunięty Anna Lachtera 2018-01-17 07:58:50
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia, w sprawie Regulaminu Udziele - dokument usunięty Anna Lachtera 2018-01-17 07:58:42
Zarządzenie Nr 137.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok - dokument usunięty Anna Lachtera 2018-01-17 07:56:26
Plan kontroli na 2018 rok 15012018 Alicja Krupa 2018-01-15 13:12:28
REJESTR WYBORCÓW Anna Lachtera 2018-01-15 10:42:08
REJESTR WYBORCÓW Anna Lachtera 2018-01-15 10:40:37
REJESTR WYBORCÓW Anna Lachtera 2018-01-15 10:36:25
REJESTR WYBORCÓW Anna Lachtera 2018-01-15 10:33:47
Protokół Nr 34/18 z posiedzenia komisji w dniu 9 stycznia 2018r. Agata Rekść 2018-01-15 09:42:32
Wyniki II przetargu na działki w Będkowicach. Aleksandra Bąkowska 2018-01-12 11:42:32
Wyniki I przetargu na działkę w Rogowie Sobóckim. Aleksandra Bąkowska 2018-01-12 11:41:33
Wyniki I przetargu na działki w Przezdrowicach Aleksandra Bąkowska 2018-01-12 11:40:37
wyniki z II przetargu na sprzedaż działki nr 69 w Starym Zamku Beata Augustyniak 2018-01-11 14:19:08
Zarządzenie Nr 32.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20 marca 2017r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiajacego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2017/2018 Anna Lachtera 2018-01-11 14:16:48
wyniki z I przetargu na sprzedaż działki nr 103/5 w Świątnikach Beata Augustyniak 2018-01-11 14:16:16
SIEĆ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Anna Lachtera 2018-01-11 14:15:45
wynik z I przetargu na sprzedaz działki nr 103/4 w Świątnikach Beata Augustyniak 2018-01-11 14:15:21
wyniki z I przetargu na sprzedaz działki nr 146 w Starym zamku Beata Augustyniak 2018-01-11 14:14:19
Zarządzenie Nr 34.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym Anna Lachtera 2018-01-11 14:13:28
AKTUALNOŚCI Anna Lachtera 2018-01-11 14:12:39
Uchwała Nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego nową ustawą-Prawo oświatowe przez Gminę Sobótka Anna Lachtera 2018-01-11 14:11:31
SIEĆ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Anna Lachtera 2018-01-11 14:10:57
Zarządzenie Nr 32.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20 marca 2017r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiajacego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2017/2018 Anna Lachtera 2018-01-11 14:08:31
DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Anna Lachtera 2018-01-11 14:07:55
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia zasad podziału środków fnansowych na dokształcanie nauczycieli Anna Lachtera 2018-01-11 14:03:45
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia zasad podziału środków fnansowych na dokształcanie nauczycieli Anna Lachtera 2018-01-11 14:03:22
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych do dokształcania nauczycieli Anna Lachtera 2018-01-11 14:01:57
Protokół Nr 35/18 z posiedzenia komisji w dniu 8 stycznia 2018r. Agata Rekść 2018-01-11 13:41:42
2018 Anna Lachtera 2018-01-11 12:12:30
Referat Oświaty Anna Lachtera 2018-01-11 12:11:20
Eugenia Pawłowska - Skarbnik Miasta i Gminy Sobótka Anna Lachtera 2018-01-11 09:15:30