herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektow Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2019" 2018-10-23 14:23 Zakończone
Wykonanie dokumentacji sanitarnej w miejscowościach Krysztalowice, Michałowice, Olbrachtowice, Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka." 2018-10-01 14:33 Zakończone
Remont cząstkowy ulicy Nasławickiej w miejscowości Ręków (0+000 ? 0+449) 2018-09-27 14:49 Zakończone
"Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000-0,240 km)"-II przetarg 2018-09-26 14:40 Zakończone
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" 2018-09-10 10:32 Zakończone
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. 2018-07-11 15:36 Zakończone
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". 2018-07-10 15:19 Zakończone
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu 2018-07-10 14:00 Zakończone
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al.Św. Anny" - IV przetarg 2018-07-02 15:46 Zakończone
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce". 2018-06-28 15:51 Zakończone
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie -Etap II ( 0,000- 0,525 km) 2018-06-13 15:03 Zakończone
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny - III przetarg 2018-06-08 14:40 Zakończone
"Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy". 2018-05-25 13:11 Zakończone
Budowa skateparku w Sobótce- II przetarg 2018-05-15 15:27 Zakończone
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" 2018-05-08 15:28 Zakończone
Budowa Skateparku w Sobótce 2018-04-26 15:23 Zakończone
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce 2018-04-23 16:18 Zakończone
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny". 2018-04-17 16:24 Zakończone
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach 2018-03-13 08:40 Zakończone
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. 2017-12-01 14:02 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 2017-10-25 13:34 Zakończone
Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Świdnicy 2017-10-23 08:38 Zakończone
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie (0,000 0,370 km) 2017-10-05 15:38 Zakończone
Wzmocnienie skarpy wzdłuż granicy działki drogowej 449/2 a działką 268/5 w Strzegomianach, gmina Sobótka- III przetarg 2017-09-27 12:24 Zakończone
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, ul. Adama Mickiewicza - II przetarg 2017-09-06 15:46 Zakończone
Wzmocnienie skarpy wzdłuż granicy działki drogowej 449/2 a działką 268/5 w Strzegomianach, gmina Sobótka- II postępowanie 2017-08-25 14:26 Zakończone
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka , ul. Adama Mickiewicza 2017-08-18 14:22 Zakończone
Wzmocnienie skarpy wzdłuż granicy działki drogowej 449/2 a działką 268/5 w Strzegomianach, gmina Sobótka 2017-08-08 14:32 Zakończone
Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka 2017-06-30 13:42 Zakończone
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. B.Chrobrego w Sobótce ( 0,000-0,280km)-II przetarg 2017-06-09 14:00 Zakończone
Remont nawierzchni drogi ginnej ul. B.Chrobrego w Sobótce (0,000- 0,280 km) 2017-05-24 15:35 Zakończone
Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce- przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 2017-05-17 14:53 Zakończone
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Sobótka w pierwszym półroczu roku 2017 2016-12-15 15:27 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych na rok 2017 2016-12-06 14:26 Zakończone
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Czereśniowa w Strzegomianach ( 0,000-0,200 km) 2016-10-06 14:58 Zakończone
Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulistrowiczkach (ul. Świerkowa 0,000 0,140 km, ul. Modrzewiowa 0,000 0,060 km, ul. Sosnowa 0,000 0,140 km) 2016-08-30 14:14 Zakończone
Przedszkole budynek przy ul. Świdnickiej 49, remont pomieszczeń bloku żywieniowego II postępowanie 2016-06-27 16:17 Zakończone
Księginice Małe budowa remizy OSP 2016-06-23 15:30 Zakończone
Utworzenie Reginalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 2016-06-17 12:10 Zakończone
Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach 2016-06-14 15:57 Zakończone
Przedszkole ? budynek przy ul. Świdnickiej 49: remont pomieszczeń bloku żywieniowego 2016-06-10 12:49 Zakończone
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Sulistrowicach 0,000 do 0,185 km 2016-06-08 16:11 Zakończone
Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19 2016-06-06 16:20 Zakończone
Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza Gminą Sobótka w 2016-2017 i 2017-2018 2016-04-07 12:33 Zakończone
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Sobótka na okres od 01.05.2016 r. do 30.06.2019 r 2016-04-01 11:28 Zakończone
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SOBÓTKA 2016-02-24 16:49 Zakończone
Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w latach 2016-2017 2015-12-10 13:52 Zakończone
Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu w 2013 r. etap II 2015-10-13 12:31 Zakończone
Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 1 w Sobótce- ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49 w 2015/2016 roku 2015-08-14 09:58 Zakończone
Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza Gminą Sobótka w 2015-2016 roku 2015-08-06 12:30 Zakończone
Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu w 2013 2015-07-21 12:04 Zakończone
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych w Gminie Sobótka w latach 2015-2016 2015-02-13 12:38 Zakończone
Sporzadzanie operatów szacunkowych 1 wycen nieruchomosci gminnych w Gminie Sobotka w latach 2015-2016, 2 wycen nieruchomosci w Gminie Sobotka z tytułu wzrostu wartosci nieruchomosci w latach 2015-2016 2015-01-20 16:45 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych na lata 2015-2016 2014-12-30 14:37 Zakończone
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasławicach działka nr 346dr 2014-09-25 14:38 Zakończone
Remont nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce ? etap II ul. Stęczyńskiego 0,000 ? 0,155 km 2014-09-22 14:57 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicznego w Sulistrowiczkachw ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 2014-09-09 15:53 Zakończone
Dostawa używanego samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Sobótka 2014-08-26 09:55 Zakończone
Docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce, przy ul. M. Skłodowskiej Curie 38 - przetarg II 2014-08-25 11:00 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świdnickiej w Sobótce. 2014-08-14 09:31 Zakończone
Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza Gminą Sobótka 2014-08-05 14:47 Zakończone
Docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce, przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 38 2014-07-30 16:02 Zakończone
Dostawa używanego samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Sobótka 2014-07-22 09:48 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicznego w Przezdrowicach. 2014-07-21 12:51 Zakończone
Przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych w Gminie Sobótka poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 w terminie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 26 czerwca 2015 r 2014-07-03 14:42 Zakończone
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Sobótce - etap II 2014-07-01 11:21 Zakończone
Rozbudowa budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce, przy ul. Świdnickiej 20 - przetarg drugi 2014-06-24 12:32 Zakończone
Remont nawierzchni dróg na Osiedlu Hołubowiczów w Sobótce etap I Augustianów 0,000- 0,305 km 2014-06-18 16:22 Zakończone
Rozbudowa budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce, przy ul. Świdnickiej 20 2014-06-04 10:56 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przezdrowice i Świątniki, gm. Sobótka. 2014-05-19 12:57 Zakończone
Remont zniszczonej kanalizacji burzowej śr. 800 o długości 0,32 km w miejscowości Nasławice 2014-05-08 15:25 Zakończone
Remont oczyszczalni ścieków w Sobótce 2014-05-08 11:49 Zakończone
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY 2014-03-25 10:00 Zakończone
Budowa remizy OSP w Księginicach Małych: mury parteru i strop nad parterem 2014-03-18 09:52 Zakończone
Remont nawierzchni chodników stanowiących własność Gminy Sobótka 2014-03-11 10:25 Zakończone
Dostawa - zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, obiektów należących do Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych w 2014 roku 2013-12-12 14:18 Zakończone
Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w latach 2014-2015 2013-12-10 11:26 Zakończone
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka ? ul. Strażacka w Będkowicach km 0+275 ÷ 0+465,00 2013-10-11 14:52 Zakończone
Remont kolektora kanalizacji sanitarnej ? 500 o długości 800 m w miejscowości Sobótka od ul. Malinowej do ul. Czystej 2013-10-04 14:11 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirosławice - ul. Południowa na terenie gminy Sobótka 2013-09-19 15:00 Zakończone
Przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014 w terminie od 02.09.2013 r. do 27.06.2014 r. 2013-07-25 10:36 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów. 2013-07-23 13:59 Zakończone
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka 2013-06-14 14:26 Zakończone
Przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce, przy ul. Chopina 25 - przetarg II 2013-06-13 12:39 Zakończone
Przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce, przy ul. Chopina 25 2013-05-23 13:10 Zakończone
Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim: wymiana pokrycia dachu na budynku głównym 2013-05-17 12:14 Zakończone
Przedszkole nr 1 w Sobótce - wykonanie nowej elewacji na budynku przy ul. Świdnickiej 49 2013-05-15 09:15 Zakończone
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka w 2013 r. 2013-04-29 12:19 Zakończone
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości w Gminie Sobótka na lata 2013-2014 2012-12-18 14:03 Zakończone
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych w Gminie Sobótka na lata 2013-2014 2012-12-18 12:39 Zakończone
Sporządzanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z naliczaniem opłaty planistycznej w Gminie Sobótka w 2013 roku 2012-12-14 11:05 Zakończone
Sporządzanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej w Gminie Sobótka w 2013 roku 2012-12-14 10:51 Zakończone
Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2013 roku 2012-12-07 09:36 Zakończone
Sporządzanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w Gminie Sobótka- przetarg trzeci 2012-11-16 11:37 Zakończone
Sporządzanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w Gminie Sobótka- przetarg drugi 2012-10-25 10:41 Zakończone
Sporządzanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w Gminie Sobótka 2012-10-12 14:03 Zakończone
Dostawa - zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, obiektów należących do Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych 2012-10-05 10:09 Zakończone
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat- cześć 2. 2012-09-18 11:02 Zakończone
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowice ? etap III (ul. Jaworowa od km 0+000 - 0+185) - trzeci przetarg 2012-08-27 13:47 Zakończone
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat- cześć 2 2012-08-23 12:02 Zakończone
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Sobótka w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014 2012-08-23 11:16 Zakończone
Budowa chat grillowych w Przemiłowie, Sulistrowiczkach i Kunowie 2012-08-21 12:52 Zakończone
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowice ? etap III (ul. Jaworowa od km 0+000 - 0+185 - drugi przetarg 2012-08-09 12:57 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z instalacją i przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń dla kadry pedagogicznej w ramach projektu Cyfrowa szkoła 2012-08-02 13:50 Zakończone
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowice - etap III (ul. Jaworowa od km 0+000 - 0+185 2012-07-24 14:27 Zakończone
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu -Uczę się ,rozwijam i lepiej rozumiem świat- 2012-07-06 10:37 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-02 11:16 Zakończone
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali gimnastycznej 2012-06-18 15:15 Zakończone
Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim: wymiana stolarki okiennej 2012-05-29 10:24 Zakończone
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowościach: Strzegomiany - etap III (ul. Letniskowa km 0,130 ÷ 0,510), Rogów Sobócki - etap I (ul. Polna km 0,00 ÷ 0,230), Przemiłów - etap I (ul. Turystyczna km 0,00 ÷ 0,250) 2012-05-08 14:08 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko 2012-04-26 07:51 Zakończone
Przedszkole w Sobótce przy ul. Słonecznej i Świdnickiej ? wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2012-02-29 11:02 Zakończone
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Uczę się ,rozwijam i lepiej rozumiem świat. W ramach poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-01-04 10:47 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego wysokości 900.000,-zł. przeznaczonego na finansowanie wydatków 2011-12-08 11:30 Zakończone
Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2012 roku 2011-12-02 10:31 Zakończone
Wywóz nieczystości stałych pochodzących z budynków mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowanych przez ZBM oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce 2011-10-19 10:25 Zakończone
GMINA SOBÓTKA: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Uczę się ,rozwijam i lepiej rozumiem świat. W ramach poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2011-08-16 11:39 Zakończone
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowościach: Strzegomiany etap II (ul. Letniskowa) i Sulistrowice etap I (ul. Krótka) 2011-08-10 15:44 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012. 2011-07-25 13:49 Zakończone
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowiczki - etap II (ul. Słupicka) 2011-06-30 12:12 Zakończone
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kryształowice, Olbrachtowice, Świątniki 2011-05-27 10:10 Zakończone
Wymiana pokrycia dachu na budynku przedszkola przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce 2011-05-27 09:03 Zakończone
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce 2011-04-13 14:49 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Armii Krajowej i Piotra Włosta w Sobótce 2011-04-12 10:52 Zakończone
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Będkowice ? etap I (ul. Strażacka, ul. Leśna) 2011-04-06 13:57 Zakończone
SP nr 2 ? termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi 2011-04-05 09:46 Zakończone
SP nr 2 - termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej 2011-02-21 10:01 Zakończone
Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych w Gminie Sobótka na lata 2011-2012 2011-01-13 07:53 Zakończone
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości w Gminie Sobótka na lata 2011-2012 2011-01-13 07:39 Zakończone
Sporządzanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w Gminie Sobótka na lata 2011-2012 2011-01-13 07:26 Zakończone
Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2011 roku 2010-12-03 13:26 Zakończone
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-asfaltową na gorąco na powierzchni ok. 400 m2 2010-11-05 13:24 Zakończone
REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. STRZELCÓW 2 W SOBÓTCE 2010-10-06 12:29 Zakończone
Remont świetlicy wiejskiej w Przezdrowicach 2010-08-19 14:52 Zakończone
ŚWIĄTNIKI - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej 2010-08-13 13:40 Zakończone
Przedszkole nr 1 w Sobótce, ul. Słoneczna 34: przebudowa bloku żywieniowego- trzeci przetarg 2010-08-05 13:28 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011 2010-08-04 13:47 Zakończone
Szkoła Podstawowa nr 2 (budynek główny) - termomodernizacja: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej- przetarg drugi 2010-07-22 08:53 Zakończone
Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Księginicach Małych oraz wymiana reduktora ciśnienia 2010-07-14 10:16 Zakończone
Odkomarzanie terenów popowodziowych w Gminie Sobótka 2010-07-09 10:32 Zakończone
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Gminie Sobótka 2010-07-06 15:07 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przezdrowice i Świątniki 2010-07-05 12:57 Zakończone
Przedszkole nr 1 w Sobótce, ul. Słoneczna 34: przebudowa bloku żywieniowego- drugi przetarg 2010-06-10 11:09 Zakończone
Szkoła Podstawowa nr 2 (budynek główny) - termomodernizacja: docieplenie budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2010-05-18 14:36 Zakończone
Przedszkole nr 1 w Sobótce, ul. Słoneczna 34: przebudowa bloku żywieniowego 2010-05-14 14:25 Zakończone
Budowa kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Sobótce 2010-05-10 15:31 Zakończone
Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów (drugi przetarg) 2010-04-20 11:59 Zakończone
Remont oczyszczalni ścieków SBOS-200 w Sulistrowicach 2010-04-15 12:16 Zakończone
Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów 2010-04-01 11:05 Zakończone
Rozbudowa systemu teleinformatycznego i elektrycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce 2010-03-22 09:15 Zakończone
Przebudowa budynku Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sobótce 2010-03-05 08:57 Zakończone
Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2010 roku 2009-12-11 12:55 Zakończone
"Modernizajcia SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice- Sulistrowice" 2009-10-07 12:25 Zakończone
Wywóz nieczystości stałych pochodzących z budynków mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowanych przez ZBM oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce 2009-10-01 13:50 Zakończone
Remont rurociągów doprowadzających wodę ze studni drenażowych do ujęcia wody w Sulistrowiczkach 2009-09-25 14:27 Zakończone
Remont studni drenażowych ujęcia wody w Sulistrowiczkach. 2009-09-25 14:11 Zakończone
Remont polegający na wymianie zbiorników przepompowni ścieków z komletnym wyposażeniem w Rogowie Sobóckim 2009-09-25 13:39 Zakończone
"Budowa kotłowni olejowych i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 i w budynku sali gimnastycznej, przy ul. M. Skłodowskiej Curie 19 i 38 w Sobótce" 2009-09-21 12:29 Zakończone
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Strzegomiany - I etap (ul. Ślężna, ul. Ogrodowa, ul. Wiśniowa i ul. Leśna) 2009-09-18 09:09 Zakończone
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowiczki - Etap I (ul. Leśna) 2009-09-18 08:41 Zakończone
Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach - ul. Chrobrego 2A, dz. nr 227 2009-08-28 11:26 Zakończone
Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 w Gminie Sobótka 2009-08-10 12:25 Zakończone
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania pn. Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice - Sulistrowice 2009-08-04 13:26 Zakończone