Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Strzeblów "B" położonego w Sobótce


Uchwała nr IV/ ...... /11
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Strzeblów „B” położonego w Sobótce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 228 poz. 1947 ze zmianami) Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:


§ 1. Odstępuje się od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża granitu Strzeblów „B”" położonego w Sobótce w rejonie ulic Jana Pawła II , Marii Skłodowskiej-Curiej, Chwałkowskiej i Granitowej .


§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny, w skali 1:10 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr IV/..../11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Strzeblów „B” położonego w Sobótce obręb Strzeblów

Wniosek w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego obejmującego złoże granitu Strzeblów „B” złożyły Kopalnie i Hurtownie Granitów „SKALIMEX-GRANTIN „ w Sobótce - podstawa prawna: art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 luty 1994r. prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami). Do wniosku dostarczono ocenę oddziaływania na środowisko kopalni Granitów „Skalimex” z 1995r.

W związku z upływem lat ocena oddziaływania na środowisko mogła ulec znacznej dezaktualizacji w postaci : różnicy w aktualnie wytwarzanej ilości i rodzaju odpadów eksploatacyjnych, ilości i rodzaju użytków rolnych nie objętych bezpośrednią eksploatacją, aktualnego środowiska wodnego, emitowanych do środowiska pyłów, gazów i natężenia dźwięku, zachowanym środowisku przyrodniczym itp. ustaleń opisanych w ocenie....Nie mniej Kopalnia posiadająca koncesję na wydobywanie kopaliny naturalnej pozostaje pod bieżącą kontrolą instytucji do tego powołanych. Brak spraw o odszkodowania z tytułu negatywnego oddziaływania kopalni na budynki i budowle zlokalizowane w terenie górniczym, wprowadzanie nowych metod i nowoczesnych technologii wydobycia i przerobu granitu świadczą o znikomym oddziaływaniu na środowisko. Dodać należy, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka opracowywany w granicach administracyjnych miasta obejmuje również tg Strzeblów „ A ”.

Za kilka miesięcy plan ten zostanie uchwalony, opublikowany i po 30 dniach od tego faktu stanie się obowiązujący. Stacjonarne urządzenie w postaci kruszarki szczękowej wymagające uzyskania pozwolenia na budowę by je użytkować , a co za tym idzie jego zgodności z mpzp będzie mogło być zrealizowane w miejscu wskazanym w planie. Odstąpienie od konieczności sporządzenie mpzp dla terenu górniczego może przyspieszyć uzyskanie pozwolenia na budowę fundamentu pod kruszarkę, pod warunkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. Udział społeczności lokalnej w tej pierwszej decyzji jest obligatoryjny.

Przyjęcie uchwały nie będzie generować wydatków Gminy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 24-01-2011 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 24-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2011 08:21