Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r.


PROJEKT

U C H W A Ł A Nr ...................../11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia .................. 2011roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok

Na podstawie: art.18ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, oraz art. 211i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 )

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1. 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2011 rok o 66.150,-

Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2011 rok o 66.150,-zł.

DOCHODY

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Par. 2007 Dotacje celowe w ramach programów finans.

z udziałem środków europejskich oraz śr. o których

mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy

lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich zwiększa się o 56.227,50zł.

Par. 2009 Dotacje celowe w ramach programów finans.

z udziałem środków europejskich oraz śr. o których

mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy

lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich zwiększa się o 9.922,50zł.

WYDATKI

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Par. 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o 26.520,-zł.

Par. 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o 4.680,-zł.

Par. 4247 Zakup pomocy dydakt.,nauk. i książek zwiększa się o 29.707,50zł.

Par. 4249 Zakup pomocy dydakt.,nauk. i książek zwiększa się o 5.242,50zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE zawiera Załącznik Nr 1.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2010 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 32.289.560,-zł.

- po stronie „WYDATKI” - 30.983.260,- zł.

0x08 graphic

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

0x08 graphic

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo

przyjęty.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sobótce

Witold Nazimek

- -

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

DOCHODY

Dz.801- zwiększa się o 66.150 - zmiana wprowadzona zostaje w celu wprowadzenia kwoty dotacji przeznaczonej na finansowanie w 2011 roku programu oświatowego w ramach PO KL. Projekt „ Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat” realizowany będzie w gminie w latach 2011-2013- / Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych/.

.

WYDATKI

Dz. 801 - zwiększa się o 66.150,-zł. - środki przeznaczone na realizacją Programu Oświatowego realizowanego w ramach POKL/.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 24-01-2011 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 24-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2011 08:06