Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr 46/09 z posiedzenia w dniu 17 listopada 2009r.

BR.0063- 2-46/09

 

Protokół  Nr   46/09

z    posiedzenia  Komisji  Spraw Obywatelskich  w dniu  17 listopada   2009r.

 

             W posiedzeniu Komisji uczestniczyli; urzędnicy – Skarbnik gminy, pani Eugenia Pawłowska oraz  pani Monika Liberska i Jolanta Kryszczuk.

Porządek posiedzenia;

1.Projekt budżetu gminy na 2010 rok, w tym wniosek OSP Sobótka

2.Zaopiniownie projektów uchwał na sesję listopadową;

a.w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009r.

b.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice.

c.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki.

d.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie działki nr 269/4 w obrębie wsi Strzegomiany.

e.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka  w obrębie wsi Ręków.

f.w sprawie  ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych.

g.w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sobótka do roku 2015.

3.Sprawy bieżące.

4.Sprawy mieszkaniowe.

       

          Ad.1.  Projekt budżetu na rok 2010 przedstawiła szczegółowo Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska. W dyskusji nad przedstawionym projektem głos zabrali;

-radny Alojzy Mega zwrócił uwagę na wydatki w administracji, co okazało się omyłkowym zapisem wziętym z wykonania, a nie planowanej wielkości na 2010r. Zapytał również, co ze ściagalnością  długów, ponieważ niektórzy podatnicy posprzedawali nieruchomości, rozbudowują bazy, sklepy i otrzymują zwolnienia z podatków. Kolejne pytanie radnego dotyczyło  remontów dróg dojazdowych i pytania, dlaczego w projekcie budżetu nie znalazły się drogi dojazdowe w Michałowicach czy Rękowie. Ostatnie pytanie dotyczyło planu Euro 2012; czy w przypadku braku dotacji na ten cel będzie budowa nowego przedszkola, bo nie ma takiego zapisu w projekcie budżetu. Dodał, że dochód ze sprzedaży przedszkola w Sobótce Zach. Można by przeznaczyć do inwestycji budowy nowego przedszkola.

-radny Mirosław Lech stwierdził, że w projekcie budżetu nie znalazł się wniosek odnośnie budowy nowego przedszkola, szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy, budowy placu zabaw na ul. Korczaka, czy kontynuacji montażu ławek. Zadał też pytania; dlaczego zakłada się  wpływy mniejsze z targowiska, skoro podwyższone są opłaty za jego użytkowanie, czy wpływy w poz. „mandaty’ są liczone razem z opłatami za parkowanie, czy w dotacji dla ŚOKiS nie ma ukrytej dotacji np. na Festiwal Słowian.

Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska poinformowała, że wielkość, na która zwrócił uwagę radny Alojzy Mega  zostanie poprawiona w przedstawianych radnym egzemplarzach projektu. Ściagalność długów jest przez Urząd prowadzona zgodnie z wymaganą procedurą. Największymi  dłużnikami nadal pozostają; były właściciel Browaru w Górce, firma Pepłowski. Wysyłane są upomnienia, wezwania, ławki będą montowane na bieżąco. Pozycja 94 tys. dotyczy mandatów i części wpływu za opłaty. Co do imprez w SOKIS będzie program gospodarczy gminy, w którym będą zawarte propozycje na 2010 imprez kulturalnych – do zaopiniowania przez Radę. Wniosek ws Euro nadal „leży” i nie ma końcowego rozstrzygnięcia, obecnie jest szansa składania nowych wniosków.

               W posiedzeniu komisji w części dotyczącej projektu budżetu  na zaproszenie jej przewodniczącego Krzysztofa Bednarza  uczestniczyli przedstawiciele OSP Sobótka w osobach p. Komendant i członek p. Sadkiewicz. Pan Sadkiewicz przedstawił swój wniosek w sprawie uwzględnienia w budżecie zakupu nowego samochodu w OSP Sobotka, lub jego podzespołu. Stwierdził m. innymi, że  jako jedna z dwóch sobóckich jednostek byli wyłączeni częściowo z wyjazdów, ponieważ był remont remizy oraz większość członków jest pracownikami firm poza Sobótka więc nie ma możliwości stawiania się ich do akcji. Dodał, że została założona młodzieżowa sekcja  licząca 10 druhów i będzie  to nowa kadra sobócka. Na pyatnie radnych dopowiedział, że chodzi o zarezerwowanie w budżecie kwoty 550 – 800 tys. zł na nowy samochód przy możliwości finansowania z wielu źródeł, lub na zakup podwozia 150 – 200 tys zł.  Komisja informację przyjęła do wiadomości.

                           Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Komisji poddał przedstawiony projekt budżetu pod głosowanie i w wyniku głosowania  4 „za” i 2 „wstrzymujące się” komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

 

              Ad. 2.  Na sesję listopadową przedstawiono do opiniowania następujące projekty uchwał;

a.w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009r. przedstawiła Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska. W dyskusji radny Stanisław Krasoń stwierdził, że ma wrażenie, iż w szkołach jest brak dyscypliny finansowej ora zapytał, czy  proponowane w projekcie uchwały środki wystarczą na ten rok  w oświacie.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wg wyliczeń referatu oświaty taka kwota powinna wystarczyć, choć jest to pozycja trudna do przewidzenia.

W wyniku głosowania  jednomyślnego  Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.

Projekty uchwał j.n. przedstawiła pani Monika Liberska.

b.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice. Pozytywnie  5 głosami „za” i 1 „wstrzymujacym się”.

c.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki.  Pozytywnie  5 głosami „za” i 1 „wstrzymujacym się”.

d.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie działki nr 269/4 w obrębie wsi Strzegomiany.  Pozytywnie  jednogłośnie.

e.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka  w obrębie wsi Ręków.

W dyskusji nad przedstawionym projektem głos zabrali;

-radny Stanisław zapytał, czy gmina coś zyska na przekształceniu gruntów Agencji Rolnej i na odpowiedź, że opłatę adiacencką i planistyczną stwierdził, że to niewiele biorąc pod uwagę fakt, że  gminie dojdą zadania – infrastruktura terenu. Natomiast Agencja Rolna może przekazać nieodpłatnie grunty na zadania własne gminy.

-radny Krzysztof Bednarz, przewodniczący Komisji stwierdził, iż ma nadzieję, że przy pozytywnej opinii Komisji do projektu wieś Ręków coś zyska, np. teren pod boisko. Dodał, że projekt uchwały dotyczy gruntów dzierżawionych przez mieszkańca wsi, który ten teren planuje przeznaczyć na usługi rolnicze.

Poddany pod głosowanie projekt uchwały nie został rozstrzygnięty przy 3 głosach „za” i 3 „przeciw”.

f.w sprawie  ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych.  Przy omawianiu projektu uchwały głos zabrali;

-radny Stanisław Krasoń zaproponował, aby utrzymać stawkę tegoroczną, ponieważ trudno będzie przekonać społeczeństwo, co wchodzi w skład proponowanej przez Hadlux składki, a rok temu była spora podwyżka.

               Ostatecznie ustalono, że członkowie Komisji Spraw Obywatelskich będą uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu następnym (w tym punkcie) i wówczas wyrażą swoją opinię w głosowaniu.

g.w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sobótka do roku 2015. Projekt uchwały przedstawiła pani Jolanta Kryszczuk informując, że program rewitalizacji zostanie radnym doręczony w formie elektronicznej. Uwag do projektu nie wniesiono i w wyniku głosowania jednomyślnego (4 radnych)  wyrażono opinię pozytywną.

 

           Ad. 3. W sprawach bieżących radny Alojzy Mega przedstawił wniosek mieszkańców Rogowa Sob. w sprawie korzystania z wiaty przystankowej. W sprawie tej pan Krzysztof Szczeponik poinformował, że na pewno sprawę skieruje się do Starostwa zgodnie z kompetencjami i jest to pierwsza tego typu sprawa zgłoszona do tut. Urzędu.

 

                Ad. 4. Sprawy mieszkaniowe, opinie w tej sprawie zostały zapisane w odrębnym zeszycie protokołów.

 

 

Protokołowała                                                          Przewodniczący  Komisji

 

Ludmiła Sosnowska                                                           Krzysztof Bednarz

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 24-11-2009 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 24-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Czaplińska 24-11-2009 12:14