Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 298/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza

U C H W A Ł A   Nr XXXVII/298/09

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października  2009 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 107 ze zmianami) po rozpatrzeniu skargi Pani Marii Janiszewskiej

 

 

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Nie/uznaje się za nie/zasadną skargę Pani Marii Janiszewskiej na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenie Gminy Sobótka

 

§ 2. Akceptuje się  stanowisko Komisji Rewizyjnej badającej skargę  Pani Marii Janiszewskiej.       

 

§ 3.  Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej w Sobótce

 

 

                                       STANOWISKO  KOMISJI  REWIZYJNEJ

 

w sprawie skargi złożonej przez panią Marię Janiszewską na bezczynność  Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie nielegalnego składowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Sobótka.

            Komisja w składzie;

            Mirosław Jusiewicz – przewodniczący

            Józef Budzowski

            Stanisław Krasoń

Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi skargi i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień ze strony osób upoważnionych przez Burmistrza

                                                               

stwierdza się;

 

Komisja Rewizyjna uznaje skargę złożoną przez panią Marię Janiszewską na bezczynność Burmistrza w zakresie objętym skargą za  bezzasadną, ponieważ  nie nastąpiło  naruszenie prawa oraz Burmistrz  nie działał na szkodę gminy.

 

Uzasadnienie;

Komisja zapoznała się z pismami pani Marii Janiszewskiej  kierowanymi do;

1/Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 maja  2008r.

2/Urzędu Miasta i Gminy Sobótka z dnia  18 sierpnia 2008,

3/ ponownie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 września 2009r,

a dotyczącymi problemu nielegalnych  wysypisk śmieci na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, braku egzekwowania przez gminę podpisywania umów na wywóz nieczystości.

Komisja otrzymała od osób upoważnionych przez Burmistrza i uczestniczących w posiedzeniu informację opartą na dokumentach, że w zakresie gospodarki odpadami w  latach 2007 – 2009 podejmowane były następujące działania;

1.      Od 2008 roku prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV AGD, którego zebrano w 2008r. – 94,8 ton, w roku 2009  - 35,96 ton.

2.      Jako jedna z nielicznych gmin Sobótka podjęła się zbiórki zużytych opon. Ogółem zebrano 60 ton opon.

3.      W maju 2008r. na terenie miasta ustawiono 5 pojemników  obsługujących akcję „Posprzątaj po swoim psie” i w roku bieżącym gmina planuje dokupić kolejną ilość pojemników.

4.      W okresie od stycznia 2007r do chwili obecnej zawarto  dodatkowo 549 umów na wywóz nieczystości, z tego; w roku 2007 – 135 umów, w roku 2008 – 252 umowy i w roku 2009  - 162 umowy. 

5.      Od roku 2007 zlikwidowano ze środków budżetu gminy i w ramach działalności ZUK Hadlux 5 nielegalnych wysypisk śmieci, z tego w ostatnim okresie  w Strzegomianach na ul. Leśnej i w roku bieżącym na  ul. Hołubowiczów. Obecnie w najbliższym planie zlecone zostanie  uprzątnięcie terenu byłego cmentarza w  Rogowie  Sobóckim, na którym są składowanie nielegalnie odpady stałe.

6.      Opatrzono tablicami „zakaz wysypywania śmieci”  miejsca, na których notorycznie mieszkańcy  pozostawiają  śmieci, ostatnio w Strzegomianach i Sobótce centralnej.

7.       W roku 2009  powołano specjalną komisję do kontroli umów na usuwanie odpadów  komunalnych  stałych.

8.      Gmina Sobótka wspiera prowadzenie różnorodnych akcji informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami oraz szeroko rozumianą ochroną środowiska. Do akcji takich należy zaliczyć program  „Czysta Ślęża”, na który gmina pozyskała środki w wysokości 8.856 zł. W ramach tego programu zorganizowano konkursy w szkołach pn. „Śmieciowy Potwór”, zbiórkę zużytych baterii, makulatury, butelek PET oraz konkurs na najciekawszy plakat dotyczący selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tym temacie wydrukowano plakaty i ulotki o selektywnej zbiórce odpadów. W 2009r. Gmina Sobótka pozyskała na ten cel 31,5 tys. zł i za tą kwotę dwukrotnie przeprowadzona została akcja sprzątania Ślęży. Wszystko to miało na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa  i przekazywanie praktycznej wiedzy z zakresu postępowania z odpadami.

Informacje dotyczące gromadzenia  odpadów komunalnych, zasad prowadzenia selektywnej zbiórki oraz związane z ochroną środowiska komunikaty przekazywane są mieszkańcom za pośrednictwem;

-prasy lokalnej „Gazeta Ślężańska”

-Express Wrocławski  (Ziemianin)

-stron internetowych Urzędu Gminy i ZUK Hadlux

-za pośrednictwem ulotek przekazywanych mieszkańcom,

-za pomocą plakatów informacyjnych.

 

 Komisja odnosząc się do 3 adresów nieruchomości wskazanych w skardze stwierdza, że dwa z nich nie ma zawartej umowy na wywóz nieczystości, z czego  nie będzie możliwości zawarcia w jednym ze wskazanych przypadków. Dokonano wywozu nielegalnie składowanych odpadów z ulicy Hołubowiczów, Basztowej, terenu przy ul. Browarnianej  i  Polnej i zainstalowano tablice zakazujące wywóz na ul. Polnej i w Sobótce Zachodniej przy przejeździe kolejowym.

 

Komisja Rewizyjna wskazuje na potrzebę wysłania na kontrolę  Komisji ds. utrzymania czystości i porządku między innymi  w rejon Sobótki Zachodniej oraz na potrzebę instalacji większej ilości tablic o zakazie wysypywania śmieci.

 

Mając  na uwadze działalność Burmistrza określoną w niniejszym stanowisku, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sobótce podejmuje stanowisko jak na wstępie.

 

 

 

 

 

-

 

 

chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 23-11-2009 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 23-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 09-12-2010 08:28