Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 294/2009 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

                                                                 

UCHWAŁA NR XXXVII/294/09

RADY MIEJSKIEJ w Sobótce

z dnia 29 października 2009r.

 

w sprawie        określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 191 poz. 1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz.1775, z 2007r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008r. Nr 116, poz. 730), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245. poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2008r. Nr 116, poz. 730), uchwala się, co następuje
:

 

 

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku od nieruchomości:

1)      Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (załącznik Nr 1 - do pobrania ze strony E-BOI z działu "Podatek od nieruchomości");

2)      Deklaracja na podatek od nieruchomości  (załącznik Nr 2 - do pobrania ze strony E-BOI z działu "Podatek od nieruchomości").

 

§ 2. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku rolnego:

1)      Informacja o gruntach (załącznik Nr 3 - do pobrania ze strony E-BOI z działu "Podatek rolny i leśny");

2)      Deklaracja na podatek rolny  (załącznik Nr 4 - do pobrania ze strony E-BOI z działu "Podatek rolny i leśny").

 

§ 3. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku leśnego:

1)      Informacja o lasach (załącznik Nr 5 - do pobrania ze strony E-BOI z działu "Podatek rolny i leśny");

2)      Deklaracja na podatek leśny  (załącznik Nr 6 - do pobrania ze strony E-BOI z działu "Podatek rolny i leśny").

 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

 

§ 5.Traci moc uchwała Nr XXXVII/274/05 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2010r.

 

 

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

                    w Sobótce

   Janusz Kozyrski

 

 

 

 

 

 

1)       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)      dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)      dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie -
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 23-11-2009 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 23-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Huzarski 15-01-2010 11:15