Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 293/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

                                                                                                             

 

UCHWAŁA XXXVII/293/09

                   Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn.zm./, art.10 ust.1 i 2,  art.12b ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2006r., Nr 121, poz. 844  z późn.zm./

 

Rada Miejska w Sobótce

u c h w a l a:

 

§1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 

1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

   a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   688,00 zł                       

   b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie       1.146,00 zł                        

   c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton             1.377,00 zł                   

 

2.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż

         12 ton  wg poniższej tabeli:

             Masa

całkowita

  Stawka       podatku

( w zł )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna  z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne  systemy zawieszenia osi     

              jezdnych

                 1

            2

                    3

               4

 

 

 

 D w i e    o s i e

 

 

12 ton

13 ton

       59,00  

         163,00      

13 ton

14 ton

            164,00         

     451,00 

14 ton

15 ton

           451,00       

           639,00      

15 ton

 --------

            636,00         

    1.437,00 

 

 

 

T r z y  o s i e

 

 

12 ton

17 ton

         164,00   

                    284,00

17 ton

19 ton

       284,00

     581,00

19 ton

21 ton

       581,00

     756,00

21 ton

23 tony

      756,00

     1.164,00

23 tony

25 ton

         1.164,00   

     1.810,00

25 ton

---------

      1.164,00

     1.810,00

 

Cztery  osie   i

więcej

 

 

12 ton

25 ton

       756,00

                 766,00          

25 ton

27 ton

       766,00

    1.196,00

27 ton

29 ton

           1.196,00   

    1.898,00

29 ton

31 ton

                1.898,00        

            2.737,00       

31 ton

--------

       1.898,00

     2.737,00

 

 

 

-        2 –

 

 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z

   naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  

   a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                  687,00 

   b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton                   1.146,00 zł

   c/ od 9 ton i poniżej 12 ton                       1.606,00 zł                    

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z

    naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej  

    lub wyższej niż 12 ton wg poniższej tabeli:

 

 

 

Dopuszczalna

zespołu pojazdów

+naczepa,ciągnik

przyczepa   w

masa całkowita

ciągnik siodłowy

balastowy +

tonach

      

 

     Stawka

 

 

Podatku ( w zł )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna z zawiesze

niem pneumatycznym

lub zawieszeniem uz-

nanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

               1

              2

                 3     

               4

 

 

 

   Dwie         osie

 

 

12 ton

18 ton

    59,00

 59,00

18 ton

25 ton

   305,00

 552,00

25 ton

31 ton

    644,00

 1.056,00

31 ton

--------

  1.622,00

2.116,00

 

 

 

T r z y       osie

 

i więcej

 

12 ton

40 ton

1.430,00

  1.977,00

40 ton

--------

 1.977,00

   2.737,00

 

 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton          1.377,00 zł                        

 

 

6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  

    masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z

    działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według poniższej  

    tabeli:

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

Dopuszczalna

zespołu pojazdów:

+ pojazd silnikowy

masa całkowita

naczepa, przyczepa

w tonach

         Stawka

Podatku ( w zł )

nie mniej niż

 mniej niż

Oś jezdna z zawiesze

niem pneumatycznym

lub zawieszeniem uz-

nanym za równoważ-

ne       

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

              1   

               2

                   3

              4

 

               Jedna      

 

 

 

12 ton

18 ton

  59,00

  59,00

18 ton

25 ton

 205,00

  367,00

25 ton

--------

   367,00

   645,00

 

Dwie            

osie

 

 

12 ton

28 ton

   245,00

     356,00

28 ton

33 ton

    705,00

            976,00      

33 ton

38 ton

     976,00

   1.483,00

38 ton

--------

   1.319,00

    1.951,00

 

 

Trzy

osie

 

12 ton

38 ton

     777,00

    1.083,00

38 ton

--------

       1.083,00    

    1.470,00

 

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 a/ mniej niż 30 miejsc                             574,00 zł

 b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc    2.030,00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/206/08r. Rady Miejskiej w Sobótce z dnia

24 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 23-11-2009 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 23-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Czaplińska 23-11-2009 10:17