Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr 42/09 z posiedzenia w dniu 4 listopada 2009 r.

BR.0063- 3-42/09

 

Protokół  Nr  42/09

z   posiedzenia Komisji  Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu  4 listopada   2009 r.

 

                   W posiedzeniu Komisji uczestniczyli; Zastępca Burmistrza, pani Hanna Piwowarska, Sekretarz Gminy – pani Grażyna Szymańska, Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska,  kier. ref. Pani Helena Polanowska, dyr. ŚOK, pan Wiesław Drozdowski, dyr. Gimnazjum, pan Mirosław Jarosz, dyr. Przedszkola, pani  Hrab Elżbieta.

Temat posiedzenia;

1.Projekt budżetu na 2010 r, w zarysie

2.Przedszkole w gminie Sobótka; działalność, modernizacja i remonty.

3.Sprawy bieżące.

 

            Ad. 1. Ponieważ do Biura Rady nie wpłynął projekt budżetu na 2010 r (termin 15 listopada), uczestnicząca w posiedzeniu Komisji Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska zakomunikowała, iż przygotowywany projekt budżetu będzie niższy od 40 mln. zł i do jego zamknięcia brakuje 200 tys. zł. Wpłynęła dotacja 3 mln. zł z Urzędu Marszałkowskiego na Stację Uzdatniania Wody. Bez względu na decyzję w sprawie przedszkola blok żywieniowy i tak musi być realizowany, bo budowa potrwa jakiś okres. W oświacie na wynagrodzeniach brakuje 350 tys. zł w budżecie, z tego w Gimnazjum 301 tys. zł oraz w szkołach Świątniki, Mirosławice i Rogów. Braki te wynikają z podwyżek wynagrodzeń, w Gimnazjum z opłat za energię. Dlatego musi być blokada  wydatków w oświacie i projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na najbliższą sesję. Gmina otrzymała również dotację 109 tys. zł na dofinansowanie drogi w Mirosławicach.

            W dyskusji nad zarysem projektu budżetu głos zabrali

-radny Józef Budzowski, przewodniczący Komisji zapytał, czy w projekcie budżetu został ujęty zgłaszany wniosek w sprawie rozpoczęcia budowy drogi Dworcowa-Poprzeczna, stwierdził również, że nie widzi sensu budowy trzeciego boiska na stadionie, skoro są  dwa nie wykorzystane w pełni.

-radny Alojzy Mega zapytał, kiedy się wyjaśni sprawa 200 tys zł brakujących do zamknięcia budżetu.

-radny Witold Nazimek zapytał, co się robi za otrzymane 900 tys. zł tzw. „powodziowych”.

              Skarbnik Gminy poinformowała, że nie ma jeszcze w projekcie budżetu wprowadzonego zadania dotyczącego ulic Dworcowej i Poprzecznej, natomiast co do brakujących w budżecie 200 tys zł, muszą być dokonane cięcia do czasu przedłożenia go Radzie po 15 listopada. Co do 900 tys. zł powodziowych, na całość zostały podpisane umowy i roboty musza być zakończone do końca roku.

Na tym dyskusję zakończono, projekt budżetu w wersji ostatecznej rozpatrywany będzie na kolejnym posiedzeniu Komisji.

 

               Ad. 2.  Odnośnie działalności Przedszkola w Sobótce, dyrektor Elżbieta Hrab poinformowała, że obecnie do przedszkola uczęszcza 219 dzieci, w tym 61 dzieci w grupach „0”. Są to dzieci z terenu gminy. Na pytanie przewodniczącego Komisji, czy dane  rodziców są  weryfikowane  z danymi UMiG odpowiedziała, że liczy się miejsce faktycznego zamieszkania wg oświadczenia rodziców, natomiast nie ma możliwości  sprawdzenia tego w terenie.

W kwestii remontów zaplanowane jest  500 tys. zł na remont ciągów żywieniowych w obydwu przedszkolach – zgodnie z zaleceniami SANEPiD-u.

-radny Witold Nazimek stwierdził, że budynek  przedszkola jest stary i w trakcie remontu może okazać się, że musi on odbyć się w szerszym zakresie, niż zakładano.

-pani  Hanna Piwowarska , Zastępca Burmistrza poinformowała, że działania gminy  będą takie, aby klasy zerowe  były przy szkołach. Jeśli będzie nowy budynek, to rodzi się pytanie,  czy będzie zagospodarowane w pełni, ponieważ są  starania w organizację przedszkoli niepublicznych, na co gmina nie ma wpływu.

-radny Alojzy Mega zasugerował, aby wyjść naprzeciw organizowaniu przedszkoli niepublicznych i zaoferować im właśnie stare budynki przedszkoli. Dodał, że w Wiązowie wybudowano przedszkole w ciągu roku wraz z ogrzewaniem słonecznym. A stare, to jest stare, zawsze się będzie dewastować.

-radny Witold Nazimek zauważył, że zapotrzebowanie na przedszkola jest większe, bo matki muszą pracować.

-radny Józef Budzowski  stwierdził, iż jeśli dziś rodzice pracują po 10 godzin, to przedszkole powinno to uwzględnić i dostosować choćby na wie zmiany. W dalszej dyskusji zapytał, czy nie rozważyć wprowadzenie kateringu w przedszkolach.

-pani Helena Polanowska po zaciągnięciu informacji telefonicznej odpowiedziała, że Państwowy Inspektor Sanitarny  nie ma przepisów zabraniających kateringu w przedszkolach, ale jest to zło konieczne.

-radny Witold Nazimek odpowiedział, że przez 2 – 3 lata nie trzeba by było wydawać środków na ciąg żywieniowy.

 

            Ad. 3. W sprawach bieżących przewodniczący Komisji, radny Józef Budzowski przedstawił pismo Gimnazjum Gminnego w Sobótce w sprawie wyrażenia zgody na zakup 8 szaf ubraniowych i 22 łóżek na potrzeby obozów sportowych.  Dyrektor Gimnazjum Gminnego, pan Mirosław Jarosz potwierdził, że problem noclegow wystąpił w związku z przedłużającym się remontem obiektu i potrwa jeszcze około pół roku. Szkoda by było stracić grupę, bo utrzymanie jej było korzystne dla gimnazjum. W sprawie tej Zastępca Burmistrza, pani Hanna Piwowarska powiedziała, że, aby nie zaprzepaścić nawiązanej dotychczasowej współpracy z obozami sportowymi, należy kontynuować to do czasu wyremontowania obiektu na ul. Słonecznej. Zgodnie jednak  z wymogami SANEPiD-u muszą być szafy ubraniowe oraz chodzi o 22 brakujące łóżka.

Sprzeciwu ze strony Komisji nie wniesiono i poddany pod głosowanie wniosek Gimnazjum został przyjęty jednogłośnie.

            Ponadto w sprawach bieżących radny Witold Nazimek zgłosił wniosek w sprawie zabezpieczenia przed kradzieżą postumentu lwa na posesji Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Sobótce-Górce (przewieźć do Muzeum), ponieważ zauważono próby przygotowywania go do transportu.

-pani Hanna Piwowarska, Zastępca Burmistrza poinformowała, że sprawa będzie przekazana Staroście.

 

Protokołowała                                                          Przewodniczący Komisji

Ludmiła Sosnowska                                                                          Józef  Budzowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 20-11-2009 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 20-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 24-03-2010 11:04