Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ we Wrocławiu dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "budowa hali magazynowej zakładu SSE Polska Sp. z o.o. w Rogowie Sobóckim" - dokument stracił ważność 2020-10-28 12:16
dokument informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla CREDIN POLSKA Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2020-09-30 08:31
dokument Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. prowadzeniu punktu do zbiernia, w tym przeładunku odpadów niebezpiecznych, w obiekcie zlokalizowanym na działce nr 13/9 AM 12 w Sobótce, gmina Sobótka" - dokument stracił ważność 2020-09-17 13:49
dokument Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ we Wrocławiu dotyczącego wyrażenia opinii w spraiwe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "budowie hali magazynowej zakładu SSE Polska Sp. z o.o. w Rogowie Sobóckim" - dokument stracił ważność 2020-09-17 11:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."prowadzeniu punktu do zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 03 na działkach o nrewid. 78/5 i 78/8 obręb Mirosławice, gm. Sobótka" - dokument stracił ważność 2020-09-17 10:42
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. "Plan gospdoarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka - dokument stracił ważność 2020-08-13 14:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania opinii przez RDOŚ oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn: prowadzeniu punktu do zbierania, w tym przeładunku odpadów niebezpiecznych, w obiekcie zlokalizowanym na działce nr 13/9 AM 12 w Sobótce, gmina Sobótka" oraz zebraniu dowodów i materiałów do zakończenia postępowania - dokument stracił ważność 2020-08-07 10:13
dokument Obwieszczenie w spraiwe przyjęcia uchwały w sprawie Programu Ochrony Powietrza przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego - dokument stracił ważność 2020-08-06 09:03
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na terenie działki nr 77/1 AM 1 obręb Olbrachtowice - dokument stracił ważność 2020-08-06 08:58
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, budowę stawu kopanego, bezodpływowego na działkach 220/1 i 220/2 obr. Księginice Małe - dokument stracił ważność 2020-07-03 11:40
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Spółkom Wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2020 - dokument stracił ważność 2020-07-03 09:51
dokument Prośba do wszystkich Komitetów Wyborczych - dokument stracił ważność 2020-06-25 10:56
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - dokument stracił ważność 2020-06-25 10:56
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2016 - dokument stracił ważność 2020-06-25 10:56
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka. - dokument stracił ważność 2020-06-25 10:55
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na działce 117/2 AM 1 obręb Mirosławice - dokument stracił ważność 2020-06-18 12:38
dokument Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego dotycząca eksploatacji kopalin ze złóż - dokument stracił ważność 2020-06-10 08:19
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - dokument stracił ważność 2020-06-10 08:18
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych) - dokument stracił ważność 2020-06-10 08:18
dokument OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 r. o przyjęciu uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych) oraz możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawie - dokument stracił ważność 2020-06-10 08:18
dokument Program Czyste Powietrze - dokument stracił ważność 2020-06-10 08:18
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynku mieszkalnego na dz. 16/6 obręb Mirosławice. - dokument stracił ważność 2020-05-21 11:52
dokument Obwieszczenie o opracowywaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych - dokument stracił ważność 2020-05-06 15:31
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie z dnia 27.04.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla Gminy Sobótka pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni IV na ujęciu wód podziemnych. - dokument stracił ważność 2020-05-06 12:23
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych" - dokument stracił ważność 2020-04-08 20:21
dokument ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcie drzewa - dokument stracił ważność 2019-12-02 09:50
katalog WYCINKA DRZEW/KRZEWÓW - KATALOG -
dokument Infromacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, które mogą zanieczyścić wody na dz. 117/2 AM 1 obręb Mirosławice - dokument stracił ważność 2019-11-25 09:40
dokument Informacja w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych dla województwa dolnośląskiego" - dokument stracił ważność 2019-11-12 09:24
katalog USUWANIE FOLII ROLNICZYCH - KATALOG -