Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr 39/2009 z dnia 21 października 2009 r.

BR.0063- 4-39/09

 

Protokół  Nr  39/09

z   posiedzenia Komisji  Rewizyjnej z dnia 21 października  2009 r.

 

 

        W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji oraz do omawianych spraw – p. Krzysztof Szczeponik UMiG,  p. Grzegorz Białczak ZUK Hadlux, p. Ewa Pigóra  UMiG  oraz radni Witold Nazimek i Mirosław Lech.

Porządek posiedzenia;

1.Zapoznanie się ze skargą p. Marii Janiszewskiej  i wypracowanie stanowiska Komisji na sesję Rady Miejskiej

2.Analiza  prowadzonych przetargów w odniesieniu do obowiązujących przepisów w okresie I – IX 2009r.

3.Sprawy bieżące.

 

           Ad.1. Treść skarg oraz pisma z nimi związane przedstawił Komisji jej przewodniczący, radny Mirosław Jusiewicz  i zwrócił się do członków Komisji o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Radny Stanisław Krasoń  stwierdził iż uważa, że i tak nielegalne wysypiska i tak będą istnieć a trzeba mieć świadomość, że ich likwidacja odbywa się również za pieniądze podatników. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy podpisali umowy na wywóz nieczystości, ale niestety, tak nie jest.  Nie ma też wsparcia w sądownictwie bo jest to traktowane jako czyn małej szkodliwości. Gdyby jednak były kary nakładane na winnych zanieczyszczania środowiska, miałoby to lepsze oddziaływanie w terenie. Uważa, ze nie jest prawdą, że nie ma działania Burmistrza w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a nielegalne składowiska śmieci powstawały i będą nadal powstawać. Zwrócił się do obecnych na posiedzeniu osób upoważnionych przez Burmistrza z zapytaniem, czy były przypadki, że kogoś złapano na gorącym uczynku wyrzucania śmieci i został on ukarany, czy od mieszkańców ul. Zamkowej były sygnały o wysypiskach śmieci w tym rejonie i czy na tej ulicy są podpisane umowy na wywóz nieczystości i czy zostaną uprzątnięte śmieci w rejonie objętym skargą.

Radny Józef Budzowski  wyraził opinię, że w pismach kierowany do osoby skarżącej nie ma pełnych odpowiedzi. Należy ustosunkować się do konkretnych adresów wskazanych w skardze, a Burmistrz powinien wysłać tam strażników leśnych, czy policję, powiadomić ich o tym fakcie. Dysponuje też przykładami dzikich wysypisk śmieci, ale p. Janiszewskiej chodzi o teren, który konkretnie wskazuje. Jest w Sobótce kruszarka gruzów, gdyby mieszkańcy wiedzieli, że są tego typu usługi, na pewno by skorzystali, trzeba mieszkańcom wskazać, gdzie można wywieźć gruz czy ziemię do przerobu. Dlaczego nie współpracuje się z ŚPK, strażą leśną czy policją w przypadkach zanieczyszczania środowiska, skarga obejmuje teren Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Uważa, że należy pojechać do  osoby skarżącej, wysłuchać ją, i sprawdzić opisywaną sytuację na miejscu.

Radny Mirosław Jusiewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, iż podpisanie umowy, to jeszcze nie wszystko, bardzo duże znaczenie ma mentalność mieszkańców o szkodach wyrządzanych w środowisku. Ma pytanie, czy były podejmowane próby wymuszenia zawarcia umów na mieszkańców ulicy Zamkowej, jak działa powołana Komisji ds. czystości i porządku w gminie, kto finansuje usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci, czy rzeczywiście umowy podpisuje się tylko z właścicielami nowych budów.

Uczestniczący w posiedzeniu komisji radny Witold Nazimek stwierdził, że od 2 lat mówi się o Komisji ds. utrzymania czystości i porządku w gminie i to ona jest władna do rozliczania ludzi z umów. Gdyby ta Komisja nadal chodziła w terenie i karała opornych, to sytuacja by się zmieniła. Co do akcji  sprzątania po psach, uważa, ze się nie sprawdzi, bo nie ma działań egzekucyjnych. Policjanci sa mało wykorzystywani do mandatowania za zanieczyszczanie środowiska. Jest zdania, by w stanowisku Komisji Rewizyjnej ująć co jest robione w zakresie ochrony środowiska ogólnie, ale skonkretyzować należy działania  do przypadków skazanych przez osobę skarżącą.

                Na zadane pytania i poruszane sprawy odpowiedzi udzielali;

p. Krzysztof Szczeponik; nie zna przypadku ukarania osoby złapanej na wyrzucaniu śmieci, a straż leśna zgłasza do gminy przypadki nielegalnych wysypisk śmieci. Nie było sygnałów z ulicy Zamkowej o zanieczyszczaniu tamtego rejonu. Co do konkretnych adresów wskazanych w skardze, to  Zamkowa 4 nie ma podpisanej umowy, Zamkowa 21 jest podpisana umowa, Zamkowa 15, to chyba bardziej chodzi o ul. Kasztelańską 15 i nie ma tam zawartej umowy, ale wszelkie próby podejmowane z tą osobą (tu padło nazwisko) są i zapewne będą bezskuteczne. Komisja ds. czystości została powołana w tym roku w oparciu o nowe już, obowiązujące przepisy i pracę rozpoczęła od miejscowości turystycznej, Sulistrowic i na razie na tym pozostało. Było sporządzonych 8 protokołów, z czego chyba 6-ciu przyszło i podpisało umowy. Obiecuje, że w przyszłym roku będzie większa skuteczność działania Komisji, bo stałą przeszkodą do wyjścia w terenie są obowiązki służbowe, a jest to dodatkowe, absorbujące czas zajęcie. Osoba skarżąca  wskazuje w skargach problem  zarówno w  rejonie  jak i gminie i na terenie gminy jest bardzo wiele wysypisk śmieci i są to często gruz, zbiory po porządkowaniu podwórka itp. Na  rozdrabniacz gruzu w Sobótce już wpłynęły skargi mieszkańców ws zanieczyszczania powietrza. Jest kilka miejsc, z których zlikwidowano nielegalne wysypiska i na to są dokumenty do wglądu, m. innymi na ul. Polnej, w okolicy Browarnianej itp.

p. Grzegorz Białczak, ZUK Hadlux odpowiedział, że nie można wpłynąć na  osoby do podpisania umowy, bo działa wolny rynek i mogą mieć zawarte umowy z innymi podmiotami, to jest ich wybór. Wyegzekwowanie zawarcia umowy na ul. Kasztelańskiej nie będzie możliwe. Bardzo skuteczną była akcja przeprowadzona w Rogowie Sobóckim, gdzie mieszkańcy byli wzywani do okazania  dokumentów w sprawie gospodarki odpadami. Wówczas zawarto dodatkowo do 50 umów dodatkowo  w samym Rogowie. Za usunięcie nielegalnego wysypiska  odpowiada finansowo właściciel terenu, natomiast na terenach zielonych wykonuje to Hadlux w ramach umowy. Hadlux współpracował  w akcjach „Czysta Ślęża”  nieodpłatnie wywożąc śmieci. To, że umowy na wywóz nieczystości zawierane są nie tylko z nowymi  właścicielami nieruchomości wynika z dokumentacji firmy, wykazy do wglądu Komisji.

Radny Mirosław Jusiewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej dopowiedział, że  nieruchomość z nr 15 nie jest precyzyjna i rzeczywiście na zapleczu tej nieruchomości wysypywane są na dziko śmieci. Też uważa, że należy wystosować pismo do Śleżanskiego Parku Krajobrazowego jak powinna wyglądać współpraca z gminą w zakresie usuwania dzikich wysypisk. Do sesji przygotować odpowiedź UMiG na skargę p. Janiszewskiej z dnia 18 sierpnia 2008. Następnie przedstawił Komisji projekt jej stanowiska  ze wskazaniem działalności Burmistrza w zakresie ochrony środowiska w okresie ostatnich 3 lat w gminie z uwzględnieniem rejonu wskazanego w skargach. Po odczytaniu projektu wskazał na jego uzupełnienie o  ilość usuniętych nielegalnych wysypisk śmieci i zapis o wysłanie Komisji ds. porządku w teren, w tym w rejon Sobótki Zachodniej, ustawieniu większej ilości tablic zakazujących składowanie odpadów.

Radny Stanisław Krasoń dodał, że opinia Komisji Rewizyjnej będzie przedłożona radnym na sesji i będzie to wskazanie kierunku do podjęcia uchwały.

           W  wyniku głosowania 2 „za”,  1 „w” Komisja Rewizyjna podjęła stanowisko jak w załączeniu.

 

               Ad. 2.  Informację  UMiG w sprawie przetargów w formie pisemnej radni otrzymali na kilka dni przed terminem posiedzenia Komisji i w sprawie tej głos zabrali;

-radny Józef Budzowski stwierdził, zapytał, czy są do udostępnienia Komisji dokumenty przetargowe, bo chce zobaczyć oferty i czy rzeczywiście wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie dokumentów z  kilku przetargów.

-radny Stanisław Krasoń powiedział, że Urząd musi przestrzegać ustawy o zamówieniach publicznych. Komisja powinna ustalić jakie oferty sprawdzić, ale prosi o podanie propozycji.

-radny Mirosław Jusiewicz, przewodniczący Komisji zwrócił się o wyznaczenie do sprawdzenia ofert 1 – 2 przetargów.

-radny Józef Budzowski  wskazał na następujące przetargi:

1.     Przetarg na modernizację i rozbudowę  OsiR

2.     Przetarg na wykonanie dachu na budynku przedszkola

3.     Przetarg na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach

Dokumenty te należy przedłożyć na komisję listopadową.

-radny Stanisław Krasoń  zgłosił wniosek aby kontroler UMiG skontrolował działalność  dwóch podmiotów obsługujących gminę w zakresie wywozu odpadów komunalnych, łącznie z tym, czy jest wykonywana selektywna zbiórka odpadów, czy jest prawidłowo wykonywana zawarta umowa.

             W wyniku głosowania wniosek  komisja przyjęła jednogłośnie.

 

            Ad. 3. W sprawach bieżących głos zabrali;

-radny Mirosław Lech zgłosił wniosek, który został przyjęty przez Komisję;

1.Na okres Święta Zmarłych wystawić przenośną toaletę na parkingu bocznym przy cmentarzu parafialnym w Sobótce-Górce i na Placu ks. J. Bełcha przy Kościele Św. Anny kontener sanitarny.

2.Ustawić dodatkowy kontener przy wejsciu bocznym na cmentarz w Sobótce.

Obecny na posiedzeniu dyr. ZUK Hadlux  poinformował, że będzie pojemnik 1100 l przy bocznej furtce z odbiorem nieczystości 2 x w tygodniu.

 

 

Protokołowała                                                                                                          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Ludmiła Sosnowska                                                                                                                  Mirosław Jusiewicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 26-10-2009 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Czaplińska 26-10-2009 12:50