Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr 41/2009 z posiedzenia w dniu 14 października 2009 r.

BR.0063- 3-41/09


Protokół  Nr   41/09

z   posiedzenia Komisji  Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu  w dniu 14 października  2009r.

 

 

    W posiedzeniu udział wzięło 5 radnych, oraz;

Zastępca Burmistrza – pani Hanna Piwowarska,

Skarbnik Gminy – pani Eugenia Pawłowska,

przedstawiciele organizacji sportowych w gminie – na zaproszenie Komisji.


Porządek posiedzenia;

1.Omówienie propozycji zasad podziału środków i rozwoju sportu gminnego.

2.Sprawy bieżące.

 

                  Ad. 1.  Przewodniczący Komisji,  Józef Budzowski zwrócił się o biorących udział w spotkaniu działaczy sportowych o przedstawienie  swoich propozycji podziału środków. Głos w powyższej sprawie zabrali;

-pan Wojciech Kacperski poinformował na wstępie, że na początku czerwca br.  zebrała się Rada Sportu celem ukonstytuowania się i wybrano wówczas przewodniczącego w jego osobie, wiceprzewodniczącego -  pana Zbigniewa Goldwassera  i sekretarza Rady – pana  Mirosława Jarosza. Następnie odczytał  regulamin  działania Gminnej Rady Sportu. Dodał, że są trudności z zebraniem się Rady, ale obecnie zostanie ustalony termin najbliższego spotkania celem opracowania kryteriów podziału środków budżetowych, natomiast uważa, że propozycja podziału środków  powinna wyjść od Burmistrza.

-radny Józef Budzowski, Przewodniczący komisji powiedział, że kluby mają stałe wydatki związane z ich funkcjonowaniem i o te chodziło.

-Zastępca Burmistrza, pani  Hanna Piwowarska  poinformowała, że  do tej pory nie spłynęły od klubów sportowych plany imprez na rok 2010. Dziś radni mogą wyrazić opinię co do zasad podziału środków, zbyt małych i wywołujących wiele kontrowersji (jak w roku ubiegłym), dlatego ważne byłoby ustalenie kryteriów podziału.

-radny Adam Broda podkreślił, że Rada Sportu jest ciałem doradczym, opiniującym i są rozeznania co do potrzeb  finansowych, ale oczywiste jest, że gmina nie może  wszystkiego finansować. Są ogłaszane przetargi dla organizacji pozarządowych. Burmistrz przedstawi radnym projekt budżetu na przyszły rok, w tym w dziale sport i wówczas można będzie doradzać i opiniować.

-Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska  poinformowała, że jest Zarządzenie Burmistrza  ws Regulaminu Rady Sportu, powinna być jeszcze uchwała w sprawie kryteriów podziału środków – jasne i zasadne. Radni mogą się z tym godzić lub nie. W tej chwili są jedynie ogólne wymogi ustawowe dla organizacji pożytku publicznego Bo jeśli jest ogłoszony konkurs na określoną kwotę, to komisja przetargowa ocenia oferty.

-pan Bartłomiej Zamęcki poinformował, że każdy klub sportowy miał opracować projekt kryteriów do końca września br, takie były ustalenia Rady Sportu ze spotkania czerwcowego.

-pan Wojciech Kacperski potwierdził zdanie przedmówcy i dodał, że na dzień dzisiejszy wpłynęły tylko  od dwóch klubów kryteria ;  Dojo Judo Club i Kolarskiego Klubu Sportowego. Dodał, że przed chwilą ustalono spotkanie Rady Sportu na 20 października br.

-pan Mirosław Jarosz stwierdził, że w przyszłym tygodniu powinno się odbyć spotkanie, na którym opracuje się rozsądny klucz rozdziału środków.

-pan Przemysław Bednarek zapytał, kto jest władny do przesunięcia środków w budżecie do działu sportowego, bo do wielu lat są w podobnej wysokości chociaż wzrosła ilość klubów, rozszerzyły się sekcje. Uważa, że należy zwiększyć pulę środków na sport.

-pani Eugenia Pawłowska  powiedziała, że  informacje o wysokości potrzeb klubów wpływają do urzędu, ale są one  znacznie większe niż możliwości budżetu. Co do wysokości środków w dziale sport, na przykład w roku 2007 było 163 tys. zł, podczas, gdy wcześniej tylko 85 tys. zł.

-przewodniczący Komisji,  Józef Budzowski  na zakończenie spotkania poinformował, że  Komisja  będzie w kontakcie z Rada Sportu. Dodał, że radni między innymi składają propozycję do budżetu Burmistrzowi, dlatego myślał, ze na tym posiedzeniu  otrzyma  informację o zapotrzebowaniu klubów. Następnie podziękował liderom klubów sportowych za udział w posiedzeniu.

 

            Ad. 2. W sprawach bieżacych;

1/ dyrektor OsiR – pan Wojciech Kacperski złożył przed Komisją  informację w sprawie wyciągów narciarskich; ... zgodnie z przepisami Unii Europejskiej jest obowiązek po 15-letnim użytkowaniu wyciągów zlecenie specjalistycznej kontroli stanu technicznego. Jest to bardzo szczegółowa kontrola, łącznie z laboratoryjnymi badaniami. Dla wyciągu na Raduni są to bardzo wysokie koszty kontroli w granicach 300 – 400 tys. zł. Dozorem nie będą objęte wyciągi zaczepowe jak na Janosiku. Wg zrobionego rozeznania, najtańszy wyciąg zaczepowy do 200 m długości, to kwota ok. 40 tys. zł. Istniejący wyciąg nie będzie dopuszczony do eksploatacji, dlatego koszty związane są wyłącznie z koszeniem – dla potrzeb sneczkarstwa.

-przewodniczący komisji,  Józef Budzowski  zapytał, jakie zeszłego roku były koszty i wpływy ze stoków, bo jeśli byłaby możliwość wydzierżawienia samego terenu dla dalszej działalności, to byłby za tym.  Odpowiedź dyrektora OsiR brzmiała, że wpływ netto to 4 tys. zł. Natomiast koszenie trawy na areale ok. 2,5 ha to koszt ok. 1600 zł.

-radny Witold Nazimek  zauważył, że może rzeczywiście należałoby wydzierżawić stok osobie, która uruchomi tam działalność instalując własne wyciągi.

-dyrektor OsiR,  pan Wojciech Kacperski  dopowiedział, że  obserwacje dowodzą, iż średnio w roku są  4  śnieżne weekendy, niemniej jednak spróbuje znaleźć oferenta na dzierżawę.

2/przewodniczący Komisji, pan Józef Budzowski  przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok i oświadczył, że będzie przeciwko podwyżkom podatków, ponieważ nie przeprowadzono restrukturyzacji jednostek organizacyjnych gminy, a podwyżki podatków nie przynoszą korzyści, tylko są szkodliwe dla społeczeństwa. W dalszej dyskusji dopowiedział, iż uważa, że wystarczą podwyżki nakładane przez ustawy, a gmina powinna oszczędzać na tym, na czym można. Jako przykład przytacza plan bardzo kosztownej modernizacji zbiornika przy kapliczce, który gminie nie przyniesie oszczędności.

-radny Mirosław Rybka oświadczył, że podobnie jak przedmówca uzasadnia swój sprzeciw do propozycji podwyżek podatków; jest ociąganie się w sprawie przedszkoli, nie likwiduje się  szkoły. Uważa, że nie powinno się przyjmować maksymalnych stawek proponowanych w ustawie.

-radny Witold Nazimek  stwierdził, iż rozumie, że podatki są konieczne, ale od 3 lat mówi się o reformie jednostek organizacyjnych gminy, a odwrotnie, przedstawia się radnym propozycje podwyżek dla pracowników. Radnym chodzi o zreformowanie ZBM, ZWiK, szkoły. Nie ma innych narzędzi do oszczędzania, bo nie stać gminy na utrzymywanie niektórych jednostek. Sam wszedł do Rady, aby jako radny pomógł gminie się rozwijać. Uważa, że trzeba się zastanowić, bo podatków naprawdę kiedyś zabraknie, nawet gdyby były najwyższe nie wystarczy ich na utrzymywanie. Gdyby większość radnych zrozumiała argumenty mniejszości, to wynik działań Rady byłby inny.

-Skarbnik Gminy pani Eugenia Pawłowska powiedziała m. innymi, że podatki są dla społeczeństwa dolegliwymi, ale nie mają związku z uzasadnieniami radnych, bo co innego jest ocena pracy Burmistrza i te dwie rzeczy powinny być oddzielone.

-przewodniczący Komisji, radny  Józef Budzowski  stwierdził, iż doskonale rozumie stanowisko  Skarbnika Gminy, ale radni przedstawiają swoje propozycje i są one torpedowane. Ma pytanie, jak się ma podwyżka podatków do wysokości budżetu gminy.

-Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska  odpowiedziała, że podatki mają wpływ na wysokość budżetu i rezygnacja Rady z podwyżek proponowanych przez ustawę będzie skutkowała obniżeniem  dochodów przyszłorocznego budżetu.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały o wysokości stawek podatków i opłat lokalnych i w wyniku głosowania zaopiniowano negatywnie 2 głosami  „za” i 3 „przeciw” przy obecności 5 radnych.

3/Przewodniczący Komisji przedstawił przesłane do wiadomości Komisji pisma  Gimnazjum Gminnego w Sobótce.

 

 

 

Protokołowała                                                              Przewodniczący Komisji

 

Ludmiła Sosnowska                                                             Józef Budzowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 16-10-2009 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 16-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Czaplińska 16-10-2009 13:36