Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej


BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

 • OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 • URZĘDNICZE DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W WYMIARZE PEŁNEGO ETATU

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

SOBÓTKA UL. RYNEK 1,

A. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie min. średnie techniczne plus 5 lat stażu lub wykształcenie wyższe o kierunku technicznym

3) biegła znajomość obsługi komputera,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2.Wymagania dodatkowo pożądane:

 1. znajomość zagadnień w zakresie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

 2. znajomość zagadnień w zakresie ustaw związanych z gospodarką komunalną

 3. umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie,

 4. dobra komunikatywność, aktywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,

B. ZAKRES PODSTAWOWYCH WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy prowadzącymi sprawy gospodarki komunalnej.

 2. Prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i remontami urządzeń komunalnych w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami.

 3. Prowadzenie spraw dot. utrzymania zieleni miejskiej, porządku i czystości w gminie.

 4. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i rozbudową cmentarza komunalnego.

 5. Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.

 6. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem gminy w wodę i odprowadzaniem ścieków.

 7. Nadzór nad eksploatacją kanalizacji deszczowej.

 8. Prowadzenie spraw związanych ze składowiskiem odpadów, zapleczem do selektywnej zbiórki oraz stacją

przeładunkową i PDG.

C. Dokumenty wymagane:

1) List motywacyjny,

2) Życiorys - curriculum vitae,

3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,

4) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6) Oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwa umyślne,

7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ).

Oświadczenia wymienione w punktach od 4 do 7 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki komunalnej” w terminie do dnia 24 czerwca 2011r. do godziny 1500.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sobótka

Stanisław Dobrowolski

Sobótka, dnia 10.06.2011r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 10-06-2011 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 10-06-2011 08:18