Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. Nr 191)


Uchwała Nr VII/…/11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala co następuje:

§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka, uchwalonego uchwałą Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r. w zakresie terenu działki nr 191, położonego w obrębie wsi Sulistrowice, w granicach przedstawionych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice

Właściciel działki nr 191 położonej w Sulistrowicach wnioskował o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka uchwalonego uchwałą Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 153 z dnia 27.07.2006 r., poz. 2397.

Celem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia części terenu użytkowanego rolniczo na zabudowę mieszkaniową dla umożliwienia lokalizacji budynku jednorodzinnego.

Po dokonaniu stosownych analiz, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdzono:

  1. Uznaje się zasadność sporządzenia zmiany planu,

  2. Zmiana przeznaczenia terenu określonego na załączniku do niniejszej uchwały wymaga uprzedniej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka,

  3. Zmianą planu należy objąć te ustalenia planu gminy Sobótka, które w niezbędnym zakresie uzupełnią przepisy obowiązującego prawa miejscowego dla terenu określonego na załączniku do niniejszej uchwały w związku ze zmianą jego przeznaczenia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 21-04-2011 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 21-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2011 11:34