herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Statut Gminy Sobótka
 

 

§ 1. Urząd Miasta i Gminy w Sobótce, zwany dalej Urzędem, działa w szczególności na podstawie przepisów:
1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.


§ 2. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy Sobótka.
§ 3. 1. Siedzibą Urzędu jest miasto Sobótka, ul. Rynek 1. 
      2. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4. Urząd jest aparatem pomocniczym Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, powołanym do wykonywania zadań publicznych, w tym zadań własnych Gminy, określonych w przepisach prawa.

§ 5. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany w drodze zarządzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

§ 6. Urząd jest jednostką budżetową Gminy i funkcjonuje według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 7. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania”.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 30-07-2009 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Lachtera 09-08-2012 14:47