Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 49 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społęcznych dotyczących zniesienia sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy) 2019-04-30 11:02
Zarządzenie Nr 47.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla którego organizatorem jest Gmina Sobótka oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody 2019-04-18 08:19
Zarządzenie Nr 46.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2019-04-30 11:13
Zarządzenie NR 45.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce 2019-04-18 08:13
Zarządzenie Nr 44.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 2019-04-18 08:10
Zarządzenie Nr 43.2019 w sprawie powołania Koordynatora gminnego 2019-04-18 08:07
Zarządzenie Nr 42.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych 2019-04-18 08:04
Zarządzenie Nr 40.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2019-04-18 07:55
Zarządzenie Nr 39.2019 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-04-18 07:43
Zarządzenie Nr 38.2019 w sprawie Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2019-04-03 11:45
Zarządzenie Nr 37.2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 2019-04-03 11:55
Zarządzenie Nr 36.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-04-09 12:24
Zarządzenie Nr 35.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do użyczenia 2019-04-03 12:31
Zarządzenie Nr 34.2019 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2019r. 2019-04-03 11:32
Zarządzenie Nr 33.2019 w sprawie wprowadzenia Instukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2019-04-03 11:43
Zarządzenie Nr 32.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2019-04-03 12:28
Zarządzenie Nr 39.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-04-17 15:26
Zarządzenie Nr 30.2019 w sprawie okresu przechowywania dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o zatrudnienie, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce 2019-03-15 09:55
Zarządzenie Nr 29.2019 w sprawie wyborów Zarządu osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Sobótce i Nr 2 w Sobótce Zachodniej 2019-03-11 10:25
Zarządzenie Nr 28.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-03-15 09:52
Zarządzenie Nr 27.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 2019-03-15 09:50
Zarządzenie Nr 26.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 2019-03-07 09:32
Zarządzenie Nr 25.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2019-03-07 09:34
Zarządzenie Nr 24.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gminnych 2019-03-07 09:36
Zarządzenie Nr 23.2019 w sprawie utworzenie Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Sobótce oraz ustalenia regulaminu jej działania 2019-03-07 09:24
Zarządzenie Nr 22.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-02-21 15:07
Zarządzenie Nr 21.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych 2019-02-21 15:14
Zarządzenie Nr 20.2019 w sprawie powołania koordynatora ds. czynności kancelaryjnych w archiwum Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2019-02-04 15:24
Zarządzenie Nr 19.2019 w sprawie uchylenia zarządzeń z wcześniejszymi upoważnieniami w sprawie udzielonych pełnomocnictw dla dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2019-02-04 15:22
Zarządzenie Nr 18.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-02-05 11:36
Zarządzenie Nr 17.2019 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-02-05 11:10
Zarządzenie Nr 16.2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełnającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sobótka na rok szkolny 2019/2020 2019-02-05 11:07
Zarządzenie Nr 15.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2019-02-05 10:28
Zarządzenie Nr 14.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2019-01-25 12:23
Zarządzenie Nr 13.2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Hajdukiewiczowi, pełniącemu obowiązki Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2019-01-25 12:22
Zarządzenie Nr 12.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Hajdukiewiczowi, pełniącemu obowiązki Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2019-01-24 13:45
Zarządzenie Nr 11.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2019roku 2019-01-23 14:49
Zarządzenie Nr 10.2019 w sprawie odwołania Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2019-01-23 09:59
Zarządzenie Nr 9.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2019-01-23 09:56
Zarządzenie Nr 7.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce 2019-01-22 11:39
Zarządzenie Nr 6.2019 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2019-04-03 11:46
Zarządzenie Nr 5.2019 w sprawie powołania członków Gminnego Zesspołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2019-01-25 12:59
Zarządzenie Nr 4.2019 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce 2019-01-22 11:28
Zarządzenie Nr 3.2019 w sprawie zmian osobowych w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UMiG Sobótka 2019-01-23 09:53
Zarządzenie Nr 2.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2019-01-22 11:24
Zarządzenie Nr 1.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2019-01-22 11:15