Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powiertrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" 2018-12-20 15:17
dokument Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r. 2018-12-20 15:15
dokument Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany 2018-12-20 15:14
dokument Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka 2018-12-21 08:44
dokument Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Bolesława Chrobrego) 2018-12-20 15:06
dokument Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Wypoczynkowa) 2018-12-20 15:06
dokument Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Jutrzenki) 2018-12-20 15:05
dokument Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2018-12-20 15:04
dokument Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 2018-12-20 15:03
dokument Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2018-12-20 15:01
dokument Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2019 2018-12-20 14:51
dokument Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2019-2020 2018-12-20 14:51
dokument Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego progamu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-20 14:50
dokument Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-20 14:49
dokument Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 2018-12-20 14:47
dokument Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2019 2018-12-20 14:45
dokument Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2019r. 2018-12-20 14:44
dokument Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka 2018-12-20 14:30
dokument Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2019r. 2018-12-20 14:27
dokument Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2018-12-20 14:26
dokument Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r. 2018-12-20 14:25
dokument Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 2018-12-20 14:24