herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

II nieograniczony przetarg na sprzedaż działek nr 3/1 i 3/3 AM-26 w Sobótce

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

 ogłasza II  publiczny  nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 3/1 i 3/3 , AM-26, o powierzchni: 1,6050 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00128196/3, dział III i IV KW wolny od obciążeń. Działka posiada dostęp do ulicy z nawierzchnią asfaltową. Posiada dobry dostęp do uzbrojenia w sieci. Działka częściowo porośnięta trawami i drzewami. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, położona w Sobótce przy ul.  F. Chopina.

Cena wywoławcza: 1 170 000,-PLN Wadium: 120 000,-PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce :

B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

 

W terminie do dnia 06.11.2018r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

Dodatkowe informacje

 

 1. Pierwszy przetarg odbył się 31.07.2018r. i nie został rozstrzygnięty.
 2. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 7. Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 9. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 12 34 ,
 • strona internetowa: , www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl
 • położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

 

Sobótka, 30.08.2018r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wilczyńska 03-09-2018 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 03-09-2018 10:53