herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

MONITORING

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043 do 045, adres e-mail: urzad@sobotka.pl

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pan Robert Duda, adres e-mail: iod@huczynski.pl

3. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast:

  • art. 114 Ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • art.6 ust.1 lit. e. RODO - przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.

4. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Państwa wizerunek.

5. Państwa dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6. Nie przekazujemy Państwa  danych osobowych poza teren Polski.

7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce wynosi 60 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Lachtera 22-06-2018 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Mydlarz 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Klepczarek 23-10-2018 09:42