herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Zarządzenie Nr 67.2018 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka jako organu właściwego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"