herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Sobótka, dla których Gmina Sobótka jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych