herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

IV przetarg na dz. 17/4 i 1/5 w Sobótce - rolna

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza IV  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Działka przeznaczona pod uprawy rolnicze.

1.Nieruchomość niezabudowana, działki nr 17/4 AM 2 i 1/5 AM-3, o powierzchni łącznej : 1,5478 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00100020/7, WR1K/00100018/0, dział III i IV KW wolny od obciążeń. Wg ewidencji klasyfikowana jako R V, IVa, IVb. Działki położone przy
ul. Złotej. Teren działek jest równy i płaski. Dojazd do działek drogą w części utwardzoną tłuczniem. 

Cena wywoławcza: 110 000,-PLN Wadium: 11 000,-PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 9:50 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

W terminie do dnia 8 grudnia 2017r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

Dodatkowe informacje

 1. Pierwszy przetarg odbył się 3.08.2017r., drugi przetarg odbył się 14.09.2017r., trzeci przetarg odbył się 31.10.2017r.  i nie zostały rozstrzygnięte.
 2. Działki obecnie dzierżawione rolniczo.
 3. UWAGA: nabywca zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu zbywanej nieruchomości.
 4. Rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu zobowiązani są również do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do zakupu działki rolnej – zgodnie z art. 7 obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 5. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 9. Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
 12. Koszty związane z okazaniem granic lub innymi czynnościami geodezyjnymi pokrywa nabywca.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 713351234 ,
 • strona internetowa: www.sobotka.pl,
 • Położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym
 w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka, 02.11.2017r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Traczyk-Nalepa 07-11-2017 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Traczyk-Nalepa 07-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2017 10:59