herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych z uprawnieniami szkół publicznych i niepublicznymi oddziałami przedszkolnymi w tych szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2017-06-22 11:13
Uchwała w sprawie projektu ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 2017-06-22 11:15
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Rogów Sobócki 2017-06-22 11:09
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki, ul. Żarnowa) 2017-06-22 11:08
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Stary Zamek ul. Wilcza) 2017-06-22 11:07
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Bzowa) 2017-06-22 11:07
Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy (Będkowice) 2017-06-22 11:06
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2017r. 2017-06-22 11:05
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. 2017-06-22 12:20
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-06-22 12:55
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-06-22 11:03
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 2017-06-22 11:02