herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp miasta Sobótka 2017-03-23 10:00
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice 2017-03-23 09:59
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki 2017-03-23 09:57
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębach Rogów Sobócki oraz Mirosławice 2017-03-23 09:56
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2017-03-23 09:54
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w Sobótce przy ulicy Cmentarnej 2017-03-23 09:53
Uchwała w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zasad i kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkół podstawowych dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym 2017-03-23 09:51
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe przez Gminę Sobótka 2017-03-23 09:49
Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka na rok 2017 2017-03-23 09:46
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2017-03-23 09:45
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 2017-03-23 09:43
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2017-03-23 09:41
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2017r. 2017-03-23 09:40