herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne w tych szkołach prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2016-08-31 12:25
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2016-08-31 12:25
Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka 2016-08-31 12:20
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2016-08-31 12:19
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Bedkowice 2016-08-31 12:18
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Ręków 2016-08-31 12:17
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Sobótce przy ul. Cmentarnej 2016-08-31 12:28
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki 2016-08-31 12:15