herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji Sobótka 2016-01-22 10:06
Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi MiG Sobótka uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2016-01-22 10:05
Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Sobótka 2016-01-22 10:04
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2016-01-22 10:02
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka 2016-01-22 10:01
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez inne formy wychowania przedszkolnego na ternie Gminy Sobótka. 2016-01-22 10:00
Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sobótka 2016-01-22 10:07
Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujacych na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla której organem prowadzącym jest Gmina Sobótka 2016-01-22 09:57
Uchwała w sprawie określenia kryterów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym 2016-01-22 09:56
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobótka na 2016 rok 2016-01-22 09:54