Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka podejmujące zawieszone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wydobywanie surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych" 2019-09-18 11:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku Wojnarowice-Małuszów" 2019-08-23 12:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o nałożeniu obwiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych" oraz zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu 2019-07-18 08:54
Obwieszczenie o wyrażeniu opinii przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla przedsięwzięcia pn:"Wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych" 2019-07-11 10:55
Obwieszczenie o wyrażeniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla przedsięwzięcia pn:"Wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych" 2019-06-28 10:17
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych, gmina Sobótka, obręb Strzeblów" przez RDOŚ - dokument stracił ważność 2019-06-18 09:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych - dokument stracił ważność 2019-04-26 12:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Odbudowie zbiornika Leśnictwa Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)" 2018-11-30 09:02
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeporwadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na : "Odbudowie zbiornika Leśnictwa Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)". 2018-10-23 11:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Odbudowie zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki (13-17-1.1-01) 2018-07-20 16:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizęcia polegającego na przeróbce granitu ze złoża "Strzeblów I" w zakładzie mobilnym lub przestawnym zlokalizowanym w wyrobisku" 2018-05-23 12:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie boksów magazynowych wraz z utwardzeniem przyległego do nich placu magazynowego, przeznaczonych do prowadzenia procesów zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 216/1 obręb Stary Zamek" 2018-01-31 11:18
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na : przeróbce granitu ze złoża "Strzeblów I" w zakładzie mobilnym lub przestawnym zlokalizowanym w wyrobisku 2017-11-06 11:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu i układu technologicznego przeróbki serpentynitu antygorytowego eksploatowanego z udokumentowanego złoża "Nasławice" 2017-09-26 08:48
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" obręb Strzeblów, gmina Sobótka 2017-08-23 11:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : przerób amfibolitu z części złoża Pagórki Wschodnie leżącego w Gminie Sobótka na przestawnych urządzeniach krusząco-sortujących ustawionych w wyrobisku górniczym 2017-07-25 15:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża Stary Łom 2017-11-06 11:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie hali produkcyjno-magazynowej na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, elementami zagospodarowania terenu, przyłączami i podziemnym technicznym uzbrojeniem terenu na działkach 100 i 101 obręb Garncarsko? (pod wcześniejszą nazwą : "Budowa hali produkcyjno-magazynowej na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 100 i 101 obręb Garncarsko" 2016-11-29 12:12
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali produkcyjno-magazynowej na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 100 i 101 obręb Garncarsko" 2016-08-29 10:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia polegającego na Budowie zintegrowanej i wysoce zautomatyzowanej instalacji do produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich z materiałów o różnych właściwościach wytrzymałościowych i chemicznych, przy istniejących budynkach przemysłowych zlokalizowanych na terenie zakładu Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o 2016-06-13 12:10
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie hali produkcyjno-magazynowej na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne wraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 100 i 101 obręb Garncarsko. 2016-04-18 09:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce" 2016-02-15 11:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R 12 - wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10 w instalacji Lindner typu UNIVERSO 2800 zlokalizowanej na wydzielonym fragmencie działki nr 159/58 w obrębie Mirosławice" 2016-01-18 11:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Remoncie zapory ziemnej zbiornika wodnego należącego do II klasy ważności w miejscowości Sulistrowice, gmina Sobótka". 2015-12-15 11:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : Kontynuacja eksploatacji z udokumentowanego złoża serpentynitu antygorytowego "Nasławice" w związku z pogłębieniem granic pionowych złoża od poziomu +130 m n.p.m. do +110 m n. p. m. 2015-12-09 10:50
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na: "Racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce". 2015-11-30 14:19
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie zapory ziemnej zbiornika wodnego należącego do II klasy ważności w miejscowości Sulistrowice, gmina Sobótka. 2015-10-21 14:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce". 2015-09-28 10:10
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R 12 wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10 w instalacji Lindner typu UNIVERSO 2800 zlokalizowanej na wydzielonym fragmencie działki nr 159/58 w obrębie Mirosławice. 2015-09-04 12:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R 4 recykling lub odzysk metali i związków metali w instalacjach do odzysku metali z wstępnie sortowanych odpadów innych niż niebezpieczne oraz do granulowania aluminium i innych metali nieżelaznych". 2015-09-04 12:06
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania z udziałem spłeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie zapory ziemnej zbiornika wodnego należącego do II klasy ważności w miejscowości Sulistrowice, gmina Sobótka. 2015-06-11 13:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Prowadzeniu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. 159/58 AM 1 obręb Mirosławice, gmina Sobótka 2015-05-21 12:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania z systemu chowu kur niosek na hodowlę brojlerów w istniejących budynkach inwentarskich położonych na działkach nr 320/6, 339/4 AM 1 obręb Strzegomiany, gmina Sobótka 2015-05-21 12:37
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania z systemu chowu kur niosek na hodowlę brojlerów w istniejących budynkach inwentarskich położonych na działkach nr 320/6, 339/4 AM 1 obręb Strzegomiany, gmina Sobótka 2015-03-05 11:21
OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - "przetwarzanie odpadów zmieszanych oraz zestalaniu odpadów prowadzonym na terenie działki numer 159/58 w Mirosławicach, gmina Sobótka" 2015-01-09 11:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Siedlakowice-Mirosławice, gmina Sobótka." 2014-10-27 12:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :"Rozbiórka starej zastawki i wykonanie nowej zastawki piętrzącej na rowie melioracyjnym dla potrzeb poboru wody do istniejącego zbiornika wodnego położonego na działce nr 49/3 w Przezdrowicach" 2014-10-27 13:00
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, wraz z przepompowaniami ścieków dla miejscowości SIEDLAKOWICE-MIROSŁAWICE, gmina Sobótka". 2014-09-25 08:30
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbiórce starej zastawki i wykonaniu nowej zastawki piętrzącej na rowie melioracyjnym dla potrzeb poboru wody do istniejącego zbiornika wodnego położonego na działce nr 49/3 w Przezdrowicach." 2014-09-25 08:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "rozbiórce starej zastawki wykonaniu nowej zastawki piętrzącej na rowie melioracyjnym dla potrzeb poboru wody do istniejącego zbiornika wodnego płożonego na działce nr 49/3 w Przezdrowicach" oraz o wystąpieniu do organów opiniujących 2014-07-30 10:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości SIEDLAKOWICE-MIROSŁAWICE 2014-07-25 09:45
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie chowu kur niosek na hodowlę brojlerów w istniejących budynkach inwentarskich położonych na działkach nr 320/6, 339/4 AM 1 obręb Strzegomiany, gmina Sobótka. 2014-07-17 11:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polagającego na "budowie kontenerowej stacji paliw do tankowania samolotów na terenie Aeroklubu Dolnośląskiego w Mirosławicach działka nr 159/54 AM 1 obręb Mirosławice, gmina Sobótka". 2014-06-23 14:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w tym złomu w obiekcie zlokalizowanym na działce nr 159/58 w Mirosławicach, gmina Sobótka" 2014-04-29 13:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realziacjęprzedsięwzięcia : "Punkt zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" w Mirosławicach. 2014-03-27 14:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : Zagospodarowanie terenu poprzez budowę urządzeń małej architektury w ramach programu "Aktywnego Udostępniania Lasu" w rejonie przełęczy Tąpadła. 2014-03-24 13:21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Punkt zbierania i przetwarzania sprzetu elektrycznego i elektronicznego" dz. nr 159/58 AM 1 obręb Mirosławice. 2014-03-07 10:05
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Aktywnego Udostępniania Lasu. Zagospodarowanie terenu obejmuje ponadto wykonanie parkingu na 30 samochodów osobowych i 5 autobusów. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest na działce nr 108/1 AM 1 obręb Ślęża, w rejonie przełęczy Tąpadła. 2014-03-03 15:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedisęwzięcia polagającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów w gminie Sobótka". 2014-02-17 09:35
Obwieszczenie o uzupełnieniu rozstrzygnięcia oraz o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny : granitu i amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych" 2014-01-27 14:53
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn: Zagospodarowanie terenu poprzez budowę urządzeń małej architektury w ramach programu Aktywnego udostępniania Lasu. Zagospodarowanie terenu obejmuje ponadto wykonanie parkingu na 30 samochodów osobowych i 5 autobusów. 2014-01-15 16:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : "wydobywanie kopaliny skalenia i amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych". 2013-12-30 15:08
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na "Budowie kanalzacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów w gminie Sobótka" 2013-12-18 09:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia : "Przebudowa stacji 110/20 kV R-193 Sobótka" 2013-12-05 11:23
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - "Punkt zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" dzi. nr 159/58 AM 1 obręb Mirosławice. 2013-11-26 11:51
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa stacji 110/20 kV R-193 Sobótka 2013-11-13 11:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe, Przemiłów, gmina Sobótka. 2013-11-04 08:36
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na ?wydobywaniu kopaliny : skalenia i amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych? 2013-10-16 15:00
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących "Przebudowa stacji 110/20 kV R-193 Sobótka". 2013-10-01 13:35
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społećzeństwa : Pagórki wschodnie, uzupełnienie raportu SKSM 2013-08-07 08:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do prganów opiniujących : Przedbudowa stacji 110/20 kV R-193 Sobótka" 2013-08-07 08:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa zakładu Granit 2013-07-15 11:57
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - uzupełnienie raportu SKSM 2013-07-05 10:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realzację przedsięwzięca - budowa 5 silosów w Rogowie Sobóckim 2013-07-02 11:30
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzjącego brak potrzeby przeprowadenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu Granit w celu produkcji nowego grysu skaleniowego na środowisko 2013-06-19 14:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa 5 silosów zbożowych o pojemności 150 ton " 2013-05-21 14:22
Obwieszczenie-udział społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny : skalenia i amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych? 2013-05-13 09:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępownia i wystąpienia do ogranów opiniujących - rozbudowa zakładu Granit 2013-04-29 14:58
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o koniecznośći przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - wydobywanie kopaliny:skalenia i amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie 2013-04-15 15:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rekultywacja składowiska odpadów 2013-04-05 08:52
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne Strzegomiany 2013-03-13 11:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rekultywacja składowiska odpadów w Strzegomianach 2013-02-14 15:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wydobycie granitu oraz amfibolitu ze złoża "Pagórki Wschodnie" 2013-02-01 11:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Piaskownia, obręb Strzegomiany 2013-01-08 13:28
Obwieszczenie udział społeczeństwa Z.U.P.H. Ebix stacja demontażu 2012-12-12 09:07
Obwieszczenie piaskownia Strzegomiany 2012-12-12 08:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej linia napowietrzna 110 kV 2012-11-29 09:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Piaskownia, obręb Strzegomiany 2012-11-07 12:30
Obwieszczenie - linia 110 kV udział społeczeństwa 2012-10-08 14:11
Postanowienie o zawieszeniu postępowania farma wiatrowa 2012-10-03 08:44
Postanowienie ocena odziaływnia farma wiatrowa 2012-10-04 14:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania farma wiatrowa 2012-06-18 15:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Hadlux 2012-02-21 12:11
Decyzja środowiskowa Hadlux 2012-02-21 12:12
Obwieszczenie wydanie Decyzji środowiskowej Nasławice 2012-02-14 10:16
Decyzja Nasławice 2012-02-14 10:15
postanowienie brak OOŚ kruszarka Nasławice 2012-01-24 09:58
obwieszczenie o zakończeniu postępowania kruszarka Nasławice 2012-01-24 09:56
postanowienie rozbudowa infrastruktury punktu zbiórki odpadów Strzegomiany 2012-01-13 12:40
obwieszczenie rozbudowa infrastruktury punktu zbiórki odpadów Strzegomiany 2012-01-13 12:38
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania wymiana kruszarki i przesiewacza Nasławice 2011-11-29 14:40
Ogłoszenie Strzeblów I 2011-09-14 15:56
Decyzja Strzeblów I - SKSM 2011-09-14 15:52
Postanowienie linia 110kV 2011-08-29 09:19
Obwieszczenie zakończenie postępowania Strzeblów I 2011-07-21 15:22
obwieszczenie 2011-05-17 10:47
zawiadomienie 2011-05-17 10:45
postanowienie - raport - linia 110 kV - Sobótka - Wojnarowice 2011-05-06 09:56
wszczęcie postępowania - linia 110 kV - Sobótka - Wojnarowice 2011-04-05 13:28
UMORZENIE POSTĘPOWANIA - SKSM - STRZEBLÓW I 2011-02-24 09:49
wszczęcie postępowania - OOŚ - SKSM - Strzeblów I 2011-02-08 11:29
obwieszczenie o wydaniu decyzji OOŚ - kanalizacja - Przezdrowice - Świątniki 2011-01-11 11:42
decyzja - kanalizacja - Przezdrowice - Świątniki 2011-01-11 11:38
obwieszczenie - wydanie decyzji - Pagórki Zachodnie 2011-01-04 15:18
decyzja OOŚ - Pagórki Zachodnie - wydobywanie granitu 2011-01-04 15:17
obwieszczenie - zakończenie postępowania - kanalizacja Przezdrowice, Świątniki 2010-12-22 15:33
postanowienie - brak OOŚ - kanalizacja Przezdrowice, Świątniki 2010-12-22 15:32
obwieszczenie - zakończenie postępowania dowodowego - Pagórki Zachodnie 2010-12-13 10:19
obwieszczenie - wszczęcie postępowania - kanalizacja Przezdrowice, Świątniki 2010-11-19 14:56
obwieszczenie- wydanie decyzji - kanalizacja Garncarsko - Sobótka 2010-11-15 13:04
decyzja OOŚ- kanalizacja Garncarsko - Sobótka 2010-11-15 13:08
obwieszczenie - wydanie decyzji OOŚ - rozlewania wody - BONART 2010-11-12 13:39
obwieszczenie - zakończenie postępowania dowodowego - kanalizacja Garncarsko - Sobótka 2010-10-27 15:49
postanowienie - kanalizacja Garncarsko - Sobótka 2010-10-27 15:48
obwieszczenie - udział społeczeństwa - SKSM - Pagórki Zachodnie 2010-09-21 15:21
ogłoszenie - wystąpienie do organów uzgadniających oraz opiniujących - SKSM - Pagórki Zachodnie 2010-09-21 15:20
obwieszczenie - wszczęcie postępowania - kanalizacja Garncarsko, Sobótka 2010-09-02 12:44
obwieszczenie - wydanie decyzji środowiskowej - Dom spokojnej starości 2010-09-02 08:43
OGŁOSZENIE - udział społeczeństwa - Dom starości. 2010-07-14 10:41
POSTANOWIENIE - w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - SKSM - Pagórki Zachodnie 2010-07-14 10:41
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : ?zbieranie i formowanie odpadów innych niż niebezpieczne w części obiektu magazynowego zlokalizowanego na dz. nr 159/19 obręb Mirosławice?. 2010-07-14 10:41
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:?adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów? - Stary Zamek 2010-07-14 10:42
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - ?adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów? - Stary Zamek 2010-07-14 10:42
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - SKSM - Pagórki Zachodnie 2010-07-14 10:42
Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu - dom spokojnej starości 2010-07-14 10:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zakład czyszczenia elementów maszyn - Mirosławice 2010-07-14 10:43
OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - radiolinia na Górze Ślęża 2010-07-14 10:43
OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - radiolinia na Górze Ślęża 2010-07-14 10:43
Ogłoszenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - SKSM 2010-07-14 10:43
Ogłoszenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zamek Górka 2010-07-14 10:43
OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - SKSM 2010-07-14 10:44
wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących i uzgadniających - SKSM 2010-07-14 10:44
Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu - adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów - Stary Zamek 2010-07-14 10:44
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu oraz innych odpadów - Stary Zamek 2010-07-14 10:44
Ogłoszenie - wystąpienie o uzgodnienie oraz o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - adaptacja pustej hali na magazaym złomu i innych odpadów - Stary Zamek 2010-07-14 10:44
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - ERABUD - Zamek Sobótka 2010-07-14 10:45