herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobtoka dla terenu połozonego w obrębie Strzegomiany 2015-11-20 10:51
Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Rogów Sobócki 2015-11-20 10:50
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Garncarsko 2015-11-20 10:27
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Będkowice 2015-11-20 10:26
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka (przy ul. Szmaragdowej) 2015-11-20 10:26
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Strzeblów 2015-11-20 10:25
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Sobótka (przy ul. Strażackiej) 2015-11-20 10:24
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-20 10:23
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2015-11-20 10:22
Uchwała w sprawie wyrażenia wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji Sobótka 2015-11-20 10:20
Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-11-20 10:19
Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2015-11-20 10:18
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmitami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 2015-11-20 10:17
Uchwała w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2015-11-20 10:15
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Przemiłów) 2015-11-20 10:15
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobótka na 2015 rok 2015-11-20 10:14