herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka.

Sobótka, dnia 30 września 2015 r.  

 

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o przyznanie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka

Na podstawie Uchwały Nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 11 września 2015 r.

            Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Spółek Wodnych, na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji szczegółowych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Sobótka.

Przyznanie dotacji następuje na podstawie pisemnego wniosku, które podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,

2) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.  

Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Sobótka. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w terminie 14-stu dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka. Wnioski złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz na stronie internetowej BIP.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Spik-Twardowska 30-09-2015 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Spik-Twardowska 30-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Natalia Spik-Twardowska 30-09-2015 15:28