herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

I przetarg na działki w Starym Zamku

                                                                                    Sobótka, 19.08.2015r.      

        

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.

 

1. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 67 AM 1, obręb Stary Zamek o pow. 0,2900 ha ,

nr księgi wieczystej WR1K/00098234/2;przeznaczenie: pod uprawy rolnicze, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem „R” a w ewidencji gruntów jako Bz. Poziom kultury rolnej dobry. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości rolnych , na terenie płaskim. Jest nieogrodzona i ma dostęp z drogi gruntowej. Działka nie posiada wybudowanych przyłączy infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza 20 000,- PLNwadium: 2 000,- PLN

2. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 69 AM 1, obręb Stary Zamek o pow. 0,2900 ha ,

nr księgi wieczystej WR1K/00098235/9;przeznaczenie: pod uprawy rolnicze, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem „R” a w ewidencji gruntów jako PsV.Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości rolnych, na terenie z zagłębieniami utrudniającymi uprawy rolne, porośnięta roślinnością trawiastą. Na działce rośnie jeden dąb i dwie akacje. Nieruchomość jest nieogrodzona i ma dostęp z drogi gruntowej. Działka nie posiada wybudowanych przyłączy infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza 20 000,- PLN wadium: 2 000,- PLN

 

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sobótka.
 • Przetarg odbędzie się 24 września  2015r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miasta
  i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr
  72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.   W terminie do 21 września 2015r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka
 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Traczyk-Nalepa 21-08-2015 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Augustyniak 21-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2015 12:07