herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie zmiany mpzp dla terenu części działki nr 2 AM 23 obręb Sobótka 2015-04-17 13:09
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice 2015-04-17 10:01
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice 2015-04-17 09:59
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków 2015-04-17 09:58
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowice 2015-04-17 09:57
Uchwała w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego 2015-04-17 09:55
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki dz. nr 606) 2015-04-17 09:54
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki dz. nr 148) 2015-04-17 09:53
Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce 2015-04-17 13:14
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Zarządu Osiedlowego Nr 2 2015-04-24 08:20
Uchwała w sprawie przekazania pisma Pana Stanisława N. zgodnie z właściwością 2015-04-17 09:50
Uchwała w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2015-04-17 09:49
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2015-04-17 09:46
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym 2015-04-17 09:45