herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Analiza kosztów administracyjnych w UMiG za 2017r. i I półrocze 2018r. 2018-11-21 11:40
Windykacja należności zadłużonych najemców ZGKiM "Ślęża" - kontrola skuteczności ściągalności wierzytelności czynszowych 2018-10-19 09:39
Przegląd placów zabaw 2018-10-15 09:22
Podsumowanie wykonanych prac w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej 2018-10-15 09:20
Opinia o wykonaniu budżetu gminy Sobótka za 2017r. 2018-10-11 15:12
Wpływy oraz koszty utrzymania obiektów sportowych, parkingu i sauny administrowanych przez ŚOKSiR 2018-10-11 15:06
Podatki i umorzenia w 2017 roku 2018-04-20 08:10
Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego w 2017r. - kontrola zgodności z uchwałami zebrań wiejskich 2018-04-20 08:06
System zarządzania kryzysowego oraz status zakupionego samochodu bojowego dla OSP Sobótka Zachodnia 2018-03-05 13:31
Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej ZGKiM "ślęża" - kontrola skuteczności w wykonanych przyłączach. 2018-02-05 13:34
Dożynki Gminne. Promocja Miasta i Gminy Sobótka 2018-02-01 11:59
Kontrola postępów prac w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce w 2017r. 2018-01-31 15:36
Działalność Muzeum Ślężańskiego. Muzeum Ślężańskie - kontrola wydatków za 2016 r. i I półrocze 2017r. 2017-11-27 10:59
Opłaty za wywóz śmieci. Bilans za I półrocze 2017r. 2017-11-23 14:58
Kontrola wpływów i wydatków w SP NR 2 w Sobótce w roku szkolnym 2016/2017 2017-09-01 08:15
Kontrola dotycząca sposobu dokumentowania godzin doraźnych i stałych ponadwymiarowych we wszystkich placówkach oświatowych 2017-06-22 11:59
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wychonania budżetu za rok 2016 wraz z opinią RIO na temat tego sprawozdania i informacją o stanie mienia 2017-05-19 10:15
Kontrola z wpływów z opłaty targowej w 2016r. Analiza ilości osób i podmiotów targujących 2017-05-15 13:40
Kontrola wykonanych inwestycji ze środków zewnętrznych w 2016 r. 2017-04-21 09:00
Kontrola wykonanych prac w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce w 2016r. 2017-04-14 08:11
Kontrola wykonania "Bloku Żywieniowego" w Przedszkolu w Sobótce Górce 2017-02-16 08:09
Opłaty adiacenckie i renty planistyczne w 2015 r. i I półroczu 2016r. 2017-01-19 13:22
Kontrola wpływów z dzierżawy gminnych gruntów w 2016 roku. Analiza gruntów rolnych pod kątem wpływów i ściągalności podatku od gruntów rolnych w 2016 roku 2017-01-19 13:21
Kontrola stanu zadłuzenia najemców ZGKiM "Ślęża" oraz ściągalności wierzytelności w 2016 roku 2016-11-23 12:00
Kontrola wykonania programu wakacji w 2016 roku przez ŚOKSiR. 2016-10-13 08:48
Promocja Gminy. Realizacja w 2016 roku. Zamierzenia i plany na 2017 rok. 2016-09-12 07:51
Opłaty targowe - wpływy w 2014 i 2015 roku. Opłaty miejscowe - wpływy w 2014 i 2015 roku. 2016-07-06 08:27
Przegląd warunków technicznych budynku w Szkole Podstawowej w Świątnikach 2016-05-20 08:46
Rozliczenie wpływów i wydatków SP w Rogowie Sobóckim w I semestrze roku szkolnego 2015/2016. Przegląd warunków technicznych budynku SP w Rogowie Sobóckim. 2016-05-09 12:36
Rekontrola wykonania zaleceń pokontrolnych w realizacji inwestycji pn. "Plenerowe miejsca spotkań w Sulistrowiczkach" 2016-03-21 14:20
Kontrola wykonanych prac w budynku Domu Kultury 2016-02-02 09:57
Analiza ulg, zwolnień i umorzeń podatkowych za 2014 rok i I, II, III kwartał 2015r. 2016-01-19 09:10
Analiza kosztów administracyjnych w UMiG za 2014 r. i I półrocze 2015r. 2015-12-22 10:07
Plenerowe miejsce spotkań w Sulistrowiczkach - kontrola realizacji inwestycji. Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Strzegomianach - kontrola dokumentacji. 2015-11-06 14:13
Realizacja "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy dla miasta i gminy Sobótka" za I półrocze 2015r. 2015-10-05 09:00
Kontrola w zakresie niewypłacenia kwoty należnej wsi Sulistrowiczki z tytułu funduszu sołeckiego za rok 2014 2015-09-11 14:14
Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie w 2014r. Rozliczenie wydatków SP w Świątnikach w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 2015-07-21 09:44
Procedura przekazania SP Nr 1 w 2014r. oraz rozliczenie wydatków SP 1 w okresie wakacyjnym oraz w I semestrze roku szkolnego 2014/2015. 2015-05-28 15:06
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014r. 2015-05-20 11:20
Kontrola wpływow i wydatków oraz przegląd struktury organizacyjnej ŚOKSiR. Rozliczenie imprez sportowych w 2014r. 2015-04-27 08:00
Analiza i rozliczenie Dożynek Gminnych za 2014 rok - protokół pokontrolny 2015-03-16 08:20
Kontrola przetargów na sprzedaż nieruchomości przez Gminę Sobótka w 2014r. - Protokół pokontrolny 2015-03-10 10:48
Stan zadłużenia najemców ZGKiM "Ślęża" oraz windykacja należności -Protokół pokontrolny 2015-03-10 10:49