herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 2014-09-19 11:22
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2014-09-19 11:21
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2014-09-19 11:19
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2014-09-19 11:17
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2014-09-19 11:16
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (szczyt Ślęży) 2014-09-19 11:15
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świątniki 2014-09-19 11:14
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka 2014-09-23 11:26
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-09-19 11:04
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 2014-09-19 11:03