herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka. 2014-06-18 09:43
Uchwała w sprawie ustalenia sieci i okreslenia granic obwodu publicznego Gimnazjum Gminnego prowadzonego przez Gminę Sobótka 2014-06-18 09:41
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 2014-06-18 09:40
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady od czerwca 2014 roku do końca kadencji 2010-2014 2014-06-18 09:39
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Sobótka. 2014-06-18 09:37
Uchwała w sprawie dostosowania podziału Gminy Sobótka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do stanu faktycznego 2014-06-18 09:36
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-06-18 15:29
Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2020 2014-06-18 09:33
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-06-18 09:33
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 2014-06-18 09:32