herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (ul. Garncarska) 2014-03-21 09:34
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (dz. nr 30/10 i cz. 30/9) 2014-03-21 09:33
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków (droga dojazdowa) 2014-03-21 09:32
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka w odniesieniu do działki nr 48/3 obręb Ręków 2014-03-21 09:31
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (tereny kolejowe) 2014-03-21 09:30
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Strzegomiany (dz. 377) 2014-03-21 09:29
Uchwala w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe, w Przemiłowie 2014-03-21 09:27
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (szkoła) 2014-03-21 09:26
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmującego działkę nr 158 2014-03-21 09:25
Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Warszawskiej 2014-03-21 09:24
Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w rejonie Plac Wolności oraz ulic Wrocławskiej i Chopina 2014-03-21 09:23
Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Strzeblów, obejmującego działkę nr 15 AM 11 2014-03-21 09:22
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe (cz.dz. nr 97/1) 2014-03-21 09:21
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka (zmiany ogólne) 2014-03-21 09:20
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2014-03-21 09:14
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości wraz z wyposażeniem AKTYWNI - Stowarzyszeniu Wsparcia i Rozwoju Regionu 2014-03-21 09:10
Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz apobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 2014-03-21 09:09
Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru (Wacława Żebrowskiego) 2014-03-21 09:07
Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru (Stanisława Dunajewskiego) 2014-03-21 09:06
Uchwała w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Sobótka do stanu faktycznego 2014-03-21 09:05
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sobótka środków stanowiących fundusz sołecki 2014-03-21 08:51
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-03-21 08:49
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-03-21 08:46