herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu obejmującego północno-wschodnią część wsi Strzegomiany 2013-12-19 14:12
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka w odniesieniu do terenu położonego w Sulistrowiczkach 2013-12-19 14:16
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu działek nr 82/1 i 82/3-9 AM 16 obręb Sobótka 2013-12-19 14:21
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu części działki nr 2 AM 23 obręb Sobótka 2013-12-19 14:24
Uchwała w sprawie przystapienia do zmiany mpzp miasta Sobótka (zmiany ogólne) 2013-12-19 14:29
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na rok 2014 2013-12-19 14:31
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla MiG Sobótka na 2014r. 2013-12-19 14:33
Uchwała w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2013-12-19 14:36
Uchwała w sprawie opłaty targowej 2013-12-19 14:00
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kunów 2013-12-19 14:37
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany 2013-12-19 14:38
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice 2013-12-19 14:40
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice 2013-12-19 14:41
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na I półrocze 2014r. 2013-12-19 14:44
Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2014 rok 2013-12-20 10:39
Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2013-2020 2013-12-20 10:05
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-12-20 10:27
Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2020 2013-12-20 10:04